На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжността:

„Лекар, специализант по пластично-възстановителна и естетична хирургия” – 2 места за Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия;

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 11.10.2022 г. до 11.11.2022 г., като подадат в отдел УЧР следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;
2. Копие от документ за самоличност;
3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация, вкл. приложението с оценките;
4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на
Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. Конспект за изпита се получава при
подаване на документите.

Свалете формуляр по образец