425276705 960978696035496 6379469324590941388 n

Използвайки физическите характеристики на веществата, се изтеглят излишните течности и отпадни продукти Перитонеалната диализа е един от вариантите за бъбречна заместителна терапия. При нея специални разтвори се въвеждат в коремната кухина, а именно в пространството между двете периотонеални обвивки, разделящи органите. По този начин, използвайки физическите характеристики на веществата, се изтеглят излишните течности и отпадни продукти.

Разтворите престояват по няколко часа в организма и това се повтаря 4-6 пъти за денонощие. Реално перитонеалната диализа трае 24 часа, 7 дни в седмицата.

Не точно така протича процесът при хемодиализата. Тя се извършва обикновено 3 пъти в седмицата и предизвиква големи колебания в човешкия организъм. В нашата страна обаче последната определено е предпочитаният метод на избор при болните с крайно тежка бъбречна недостатъчност.

Източник: Nova.bg