ДО

ПРОФ. КАРЕН ДЖАМБАЗОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ

 

Уважаеми проф. Джамбазов,

Обръщам се към Вас, за да изразя своите и на семейството ми най-искрени благодарности към д-р Пламен Гочев – хирург в Отделение по спешна медицина.

На 22.03.2023 г., се наложи да посетя отделението след внезапно възникнал битов инцидент.

Благодаря на д-р Пламен Гочев за компетентността, ефикасната медицинска помощ, професионализма, съпричастността, уважителното човешко отношение и готовност за съдействие!

В момента се радвам на бързото възстановяване в резултат на безупречната работа на д-р Гочев.

Цялото ни семейство е изключително признателно, пожелаваме му много здраве, да бъде все така всеотдаен в работата си и мил с пациентите си, да постигне още по-високи върхов в медицината.

Искрено се надявам, че в УМБАЛ “Свети Георги” и в системата на здравеопазването ще има все повече такива достойно и етични лекари.

Убедена съм, че всяка болница, в която екип работят толкова всеотдайни специалисти, които влагат душата и сърцето си, за да лекуват и полагат грижи за своите пациенти, допринася за това името на лекарите да заеме достойно място в обществото и да засили уважението към тях.