Обръщение към Вас о. Д. Д., католически свещеник, понастоящем обслужвам Енория „Св. Дух“ в ЖК Тракия.

Преди две седмици, вследствие на инхалиране на газове образувани от киселини, с които обработвам металопластики, мое отскоршно хоби, получих сериозно увреждане и се наложи моментално да бъда приет КАИЛ към ръководената от Вас УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив.

Бих желал и пред Вас да изразя дълбоката си благодарност за компетентните и всеотдайни грижи на целия екип на клиниката, водена от проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн, особено към лекуващия ме лекар д-р Даниел Василев.

Дните ми преминаха, освен в надлежно лечение, с моменти на съзерцание на истински благородно човешко отношение към всички пациенти от страна на вашите медици.

Изразявайки сърдечната си благодарност, моля за Божия Благослов над Вас, семейството ви и на всички ваши колеги.

18 март 2022 година