До ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“,
До Клиника по лицево-челюстна хирургия,

Долуподписаната Е. Т. М. изказва благодарност към всички лекари и целия медицински персонал, че ме приехте и се погрижихте подобаващо за мен! Като започна от деня на приемането – благодаря на завеждащ отделението – проф. д-р Петя Печалова, Тони, която така радушно се отнасяше към пациентите, сестрите и лекарката, която помагаше при операцията. Но най-вече изказвам голяма признателност и благодарност към д-р Ангел Сапунджиев, който е с голяма вещина старание и прецизност успешно ме оперира. Още искам да подчертая, че д-р Сапунджиев освен добър хирург е и голям психолог. Има различни хора… Аз бях много притеснена, но той ме успокои и насърчи.
Поклон, Докторе и голяма признателност, че ме избавихте от тази тежест!

9.04.2022 г.                                                                                                                                             Е.Т.М
Пловдив