ДО:
ДОЦ. ОЛИАНА БОЙКИНОВА
КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
ПРИ УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ – ПЛОВДИВ

КОПИЕ:
ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ – ПЛОВДИВ

КОПИЕ:
ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Казвам се С. Д. и пиша това писмо, за да изразя благодарността си към екипа на Клиника по инфекциозни болести при УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив – д-р Боев, д-р Калинов, лекар, чието име не разбрах /работещ в трети блок/, целия екип от млади лекари, които работят в първи блок, както и целия сестрински персонал и всички санитарки за вниманието и грижите, които бяха положени за мен по време на лечението ми.

Накратко моята история е следната. Бях в клиниката за периода 24 февруари – 12 март 2021 г. На 24 февруари 2021 г. постъпих в Клиниката след направен преглед в приемния кабинет. Първоначално бях настанена в трети блок, на следващия ден положението ми се влоши, но бяха приложени навременни грижи от лекаря, на който за съжаление не можах да науча името, но искам и към него да изразя благодарността си.

След това бях преместена в първи блок и там лекуващия лекар д-р Калинов следеше състоянието ми и прилагаше нужното лечение, както следеше и състоянието на всички останали болни в стаята, в която бях, а те се смениха доста за дългия ми престой, а той се грижеше за всички нас, за което съм много благодарна и признателна.

Изказвам благодарността си и към целия сестрински персонал, които освен, че поставяха нужните ни лекарства, бяха на линия винаги, когато ги повикаме.

Също така искам да изкажа благодарността си и към санитарките, които имаха нелека задача да се грижат за нас болните и да ни обслужват чисто физически, когато имахме нужда и бяхме на легло.

Огромно благодаря за всичко, направено за мен!

Бъдете благословени от Бог и продължавайте да вършите със сърце нелеката ви работа!

С благодарност – С. Д.