До Министъра на здравеопазването на Република България
проф. Асена Сербезова

Копие до:
Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Георги”, град Пловдив
проф. д-р Карен Джамбазов, д. м.

Копие до:
Председателя на БЛС
д-р Иван Маджаров

Благодарствено писмо относно безупречно, благородно и високо професионално отношение към пациентите в горецитираното лечебно заведение

Уважаема госпожо Министър,

Обръщам се към Вас, а чрез Вас и към горепосочените официални лица, за да изкажа своята гражданска и чисто човешка благодарност за професионалното и хуманно отношение, проявено към мен от медицинските специалисти, работещи в Клиниката по пулмология.
В началото на месец юли 2021 г. бях приета в Клиника по пулмология след извършена оперативна интервенция в Клиника по лицево-челюстна хирургия и доказано заболяване – саркоидоза, след извършена биопсия.

Бях впечатлена от добре организираните и професионално стиковани процедури по приемане и настаняване във въпросното отделение. Внимателни, грижовни и професионално всеотдайни медицински специалисти се заеха да проведат необходимото лечение.

Бях възхитена от елегантното отношение на д-р Пламена Тотева, която първоначално беше мой лекуващ лекар. Тя прояви висок професионализъм, човешко и лекарско съчувствие, както и – бих казала – медицинска креативност в отношението си към мен и към набелязването на плана за лечение. Внимателна, търпелива, отговорна, благородна – и като дама, и като лекар, и като личност – това са само част от думите, които мога да използвам за доктор Тотева. В последствие се наложи да бъда преместена в друга болнична стая и моя лекуващ лекар стана доктор Сариян. Този млад, надежден и изключително начетен специалист продължи да съблюдава назначението на доктор Тотева, а тя от своя страна извършваше консултативна дейност и работеше в екип с доктор Сариян. Впечатлена съм от висотата на професионализма и хуманното отношение на всички останали лекари, медицински специалисти, санитари и служители, които под ръководството на Началника на клиниката по пулмология доц. д-р Ходжев работят като добре смазан механизъм.

В Клиниката по пулмология е създадена благоприятна и уютна обстановка за работа – факт, който според мен се дължи на всички лекари, медицински сестри, санитари и технически изпълнители. Изключително приятно впечатление правят организаторските умения, съчетани с благородна медицинска етика и висок морал от страна на доц. д-р Ходжев. Възхитена съм от начина, по който той съчетава административните, преподавателските и лечебните ангажименти в отделението. Усмихнат, спокоен и ведър, но вдъхващ безукорен респект, надежда и сигурност в пациентите. Лекарите от клиниката се отличават с висока нравственост и морал, съчетани също така и с респектиращ професионализъм и медицинска етика. Медицинските сестри са изрядни при всички манипулации, касаещи се до провеждане на лечението, назначено от лекарите. Хигиената в отделението е на изрядна висота благодарение на труда, който полагат санитарите.
Изказвам своето възхищение от безупречното, професионално и чисто човешко отношение към пациентите, проявено от лекарите, медицинските специалисти и санитарите от Клиниката по пулмология при УМБАЛ „Св. Георги”, град Пловдив. С риск да се повторя ще заявя, че всички заедно работят като добре смазан механизъм, а всъщност по моите наблюдения те са трудолюбив и уютен екип. Ще продължа да препоръчвам въпросната клиника на приятели, роднини и клиенти.

Изказвам своята гражданска и чисто човешка благодарност на следния екип: доц. д-р Ходжев, д-р Пламена Тотева, д-р Ширак Сариян, д-р Салим, д-р Денчина, д-р Иванчева, д-р Благоева и всички останали лекари, както и на старшата медицинска сестра, която ръководи безупречно сплотения екип от медицински сестри и санитари; благодаря на медицинските лаборанти, на д-р Белев и неговия млад екип, които извършиха тежка диагностична процедура, която подпомогна последващото лечение. Това лечение продължава да се ръководи от д-р Тотева, според която се наблюдава отстъп от страна на заболяването ми.

Още веднъж благодаря за проявеното хуманно и високо професионално отношение към мен. Да е честита Новата 2022 година! Желая на всички медици да бъдат здрави, жизнени, да имат успехи в личен и професионален план. На многая лета на всички тях.

С уважение:
С. Милева