dsc 0928

Европейски проект подготвя органите, оказващи първа помощ, да използват иновативни технологии за управление на извънредни ситуации. Проектът RESPOND-A организира своята 4-та тренировъчна сесия в Пловдив през юни. Домакин на събитието бе УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. В него се включиха 50 участници, включително екипи, които работят на първа линия в цяла Европа  – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, Областна дирекция на МВР – Пловдив, представители на полицейските сили на Валенсия, Испания, противопожарната служба на Кипър, Община Егалео, Гърция.

dsc 0688

Събитието бе насочено към запознаване на лицата, които първи се отзовават на извънредни ситуации, с използването на нови решения, като същевременно се даде възможност на разработчиците на технологиите да тестват и събират обратна връзка за своите продукти.

RESPOND-A се занимава с инструменти за оборудване от следващо поколение и стратегии от решаващо значение за лицата, оказващи първа помощ. Това е изследователски проект, финансиран със средства на ЕС, който е насочен към повишаване безопасността, както и на оперативните способности на службите за първа помощ чрез иновативни технологии. Обучението е ключов компонент на RESPOND-A, позволяващ на лицата, които първи се отзовават при извънредни ситуации, да получат практически умения с различните технологии, разработени по проекта.

dsc 0927

Обучението бе организирано в три фази, които симулират реален сценарий при бедствие. Първа фаза представлява събиране на данни, по време на която бяха използвани технологии като интелигентни сензори за здравето на тялото и околната среда за събиране на ключова информация от разнородни източници.

По време на втората фаза се обработват събраните данни, обобщават се и се превеждат, за да могат да бъдат използвани от кризисните ръководители.

В последната фаза информацията от данните се получава от кризисните ръководители, които след това се позовават на специфични технологии, подобряващи координацията и цялостното управление на реакцията при извънредни ситуации.

dsc 0809

Упражнението се проведе на 8-9 юни и бе последвано от допълнителни сесии, насочени към обогатената реалност (Augmented Reality) и осведомеността за киберсигурност (Cybersecurity Awareness). Те бяха придружени със симулация на реална евакуация с участието на местните органи за оказване на първа помощ (Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив и Областна дирекция на МВР – Пловдив).

dsc 0699

Можете да намерите актуални материали за обучението (използваните технологии и снимки) на интернет страницата на RESPOND-A:  https://respond-a-project.eu/respond-a-training-4-bulgaria/.

Петото и последно обучение по проекта ще се проведе едновременно с финалната демонстрация на RESPOND-A през февруари 2023 г.

За повече информация последвайте RESPOND-A в Twitter, Linked In и на уебсайта – https://respond-a-project.eu/.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Принтирайте