УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД търси да неяме ГОТВАЧ за Болнична кухня.

УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Осем-часов работен ден, работа по график.
2. Работа във високомотивиран екип от професионалисти в областта.
3. Коректно отношение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ
1. Допълнителни начисления, съгласно КТ и КТД на дружеството.
2. Ваучери за храна.
3. Допълнителен платен годишен отпуск.
4. Застраховка „Живот и злополука”.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Средно образование, квалификация за професия “Готвач”.
2. Познаване на нормативните актове, свързани с технологията на готварското производство.
3. Познаване на хигиенно-санитарните изисквания за производството на готварска продукция.
4. Отговорност, прецизност, умение за работа в екип.
5. Над 1 г. стаж на подобна позиция се счита за предимство.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Автобиография на български език.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД осигурява пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите и пълна защита на личните ти данни според регулацията на ЕС и действащото българско законодателство.

Телефон: 032602854

Кандидатствайте по тази обява

Прикачете своята автобиография