УМБАЛ „Свети Георги“ разполага със 17 клиники и отделения, в които се извършва оперативна дейност. В тях се оказва хирургична помощ, отговаряща на стандартите по хирургия за III-то ниво на компетентност. Оперативни интервенции се извършват в планов и спешен порядък по съответните алгоритми на хирургичните клинични пътеки.

Хирургични