На 27 април 2022 г. в 10-та аудитория на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив се проведе клинико-патоанатомична среща при голям интерес от лекари, специализанти и стажант-лекари от болницата. Срещата се ръководеше и модерираше от проф. д-р Иван Дечев, дм ЗДДЛД.

img 20220427 123502

На срещата бе представен подробно в клиничен и патологоанатомичен аспект интересен случай от клиничната практика с несъответствие между клиничната и патологоанатомичната диагноза.

Клиничната диагноза показва, че пациентът е имал бактериална пневмония, десностранен ексудативен плеврит, остра дихателна и сърдечно-съдовеа недостатъчност.

img 20220427 123444

Аутопсията доказва ниско диференциран белодробен аденокарцином – две масивни прихилусни
левостранни туморни маси с некрози.

Целта на проведената среща бе поддържане на висока професионална компетентност между колегията. Няколко години подред, подобно събитие не бе осъществявано, поради пандемичните обстоятелства в страната. Отпадането на ограниченията позволи това събитие да се проведе при широк интерес.

img 20220427 124318

Срещата успешно реализира професионален клинико-морфологичен анализ и дебат, имащ значение за подобряване на диагностиката и продължаващото медицинско обучение на лекарите от другите медицински специалности.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Принтирайте