Уведомяваме Ви, че към момента в отделението по неонатология на УМБАЛ Свети Георги ЕАД е изчерпан капацитетът от кувьози и апарати за обдишване, поради което е необходимо в срок до 09.06.2024 г. да бъде преустановено превеждането на новородени към нашето лечебно заведение, както и насочването на бременни жени с родова дейност и/или преждевременно пукнат околоплоден мехур преди 37 гестационна седмица.