Дейност

Клиниката по Детска хирургия предлага планово хирургическо лечение на всички деца от 0 до 18 години.

Прием в условията на спешност се осъществява по всяко време на денонощието на хирургично болни деца до 10-годишна възраст.

Клиниката по детска хирургия е републиканско консултативно звено за Южна България, като оказва методична и консултативна дейност безотказно.

В нея се оказва висококвалифицирана помощ при всички планови и спешни хирургични заболявания в детската възраст, като приоритетни направления са:

  • Новорожденска хирургия в пълен обем;
  • Гръдна и коремна хирургия;
  • Лечение на вродени аномалии на външните полови органи (хипоспадия, еписпадия, задържан тестис, фимоза);
  • Колопроктология (вродена и придобита патология в пълен обем);
  • Лечение на съдови аномалии – хемангиоми, лимфангиоми, съдови малформации;
  • Гнойно септична детска хирургия;
  • Ехинококоза в детската възраст;
  • Тумори в детската възраст.

Клиниката има международни контакти с известни световни центрове в областта на детската хирургия. Нейни специалисти са специализирали в САЩ – Бостън – Harvard Medical School, Сиатъл, Уинстън Салем, Питсбърг, Филаделфия – Children’s Hospital, Ню Йорк – Cornell Medical Center, Портланд, Балтимор; Канада – Торонто, Монреал; Франция – Лил; Белгия – Брюксел; Холандия – Маастрихт; Русия – Москва, Санкт Петербург; Полша – Краков; Италия – Милано, Падуа, Флоренция и др.

В клиниката се извършва активна научноизследователска дейност в областта на детската хирургическа патология.

Клиниката по детска хирургия е клинична база за обучение по обща и детска хирургия на студенти по специалност медицина – III, IV, V курс, стажант-лекари, специализанти и докторанти, както и на медицински сестри. Обучението се извършва на български и английски език. Работи се и по международни програми за обмен на студенти и преподаватели – TEMPUS, SOCRATES, ERASMUS.

В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари, обучение на лекари, специализиращи детска хирургия и анестезиология, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор”.

Клиниката по детска хирургия е републиканско консултативно звено за Южна България, като оказва методична и консултативна дейност безотказно 24 часа.

Началници
Проф. д-р Пенка Стефанова

Проф. д-р Пенка Стефанова, дм

Началник-клиника

Завършила специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив през 1984 г.

Придобити клинични специалности: „Обща хиругия" (1989 г.); „Детска хирургия" (1991 г.).

Придобива  ОНС "Доктор по медицина" (1995 г.).

През 2009 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2014 г. придобива научно звание „Професор".

Допълнителни квалификации: Специализирала в САЩ - Harvard Medical School, Boston, Massachusets, The Children's Hospital of Philadelphia - СНОР, University of Pesnsylvania, Wake Forest University School of Medicine,, Winston Salem, NC, Cornell Medical Center, NY, Германия, Австрия, Франция, Белгия, Италия, Англия, Русия, Турция и др.

Допълнителни квалификации:

Завършва специалност„Здравен мениджмънт" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2010 г.

Член на Европейското дружество по детска хирургия и на Световното дружество по детска хирургия - EUPSA, WOFAPS.

Председател на Българското дружество по детска хирургия.

Зам.-председател на Българското хирургическо дружество.

Надежда Камжалова

Надежда Камжалова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра" в Медицински колеж - Пловдив през 1998 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив през 2012 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив през 2013 г.

Екип

Доц. д-р Евгений Мошеков, дм

Завършил специалност „Медицина” във ВМИ – Пловдив през 1984 г.

Придобити клинични специалности: „Хирургия“ (1994 г.); „Детска хирургия“ (1998 г.);

Придобива ОНС„Доктор по медицина“ (1991 г.);

Придобива научно звание „Доцент“ (2011 г.)

Член на: Българското хирургическо дружество; Българското дружество по детска хирургия; Европейската и Световна асоциация по детска хирургия; Член на Съюза на учените в България.

Републикански консултант по “Детска хирургия”.


Д-р Данаил Митковски

Завършил специалност „Медицина” във ВМИ – Пловдив през 1990 г.

Придобити клинични специалности: „Хирургия“ (1995 г.); „Детска хирургия“ (1998 г.).


Д-р Петър Ташев

Завършил специалност „Медицина” във ВМИ – Пловдив през 1976 г.

Придобити клинични специалности: „Хирургия“ (1986 г.); „Детска хирургия“ ( 2002 г.)


Д-р Васил Ташев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдви през 2002 г.

Придобити клинични специалности: „Хирургия“ (2010 г.); „Детска хирургия“ (2016 г.)


Д-р Бисер Иванов

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдви през  2009 г.

Придобити клинични специалности: „Детска хирургия“ (2018 г.)


Д-р Димитър Дачев

Завършил специалност „Медицина” в Тракийски университет – Стара Загора, Медицински факултет през 2009 г.

Придобити клинични специалности: „Детска хирургия“ (2015 г.)


Д-р Иван Кирев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдви през 2013 г.

Придобити клинични специалности: „Детска хирургия“.


Д-р Стояна Лупанов

Придобити клинични специалности: “Детска хирургия”.


Д-р Борислав Дренски

Придобити клинични специалности: “Детска Неонатология”.


Д-р Стефан Лазаров

Завършил специалност „Медицина” в ВМИ – Пловдив през 1985 г.

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“ (1989 г.)


Д-р Таня Дилова

Завършила специалност „Медицина” Медицински университет – Пловдив през 2002 г.

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“ (2009 г.)


Д-р Владимир Илиев

Завършил специалност „Медицина” Медицински университет – Пловдив през 2012 г.

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и интензивно лечение“


Д-р Севилия Бозова

Завършил специалност „Медицина” Медицински университет – Пловдив през 2016 г.

Придобити клинични специалности:„Анестезиология и интензивно лечение“


Д-р Борислав Исаков

Лекар-специализант


Д-р Николай Маврев

Лекар-специализант


Д-р Кремена Стефанова

Лекар


Д-р Надя Жекова

Лекар


Д-р Ралица Бекярова

Лекар


Д-р Силвана Копаранова

Лекар

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по Детска хирургия е първото в България специализирано детско хирургическо отделение, създадено през 1952 г. През 1957 г. отделението прераства в Клиника по детска хирургия с ръководител доц. д-р Васил Ташев – до 1984 г. От 1984 до 2008 г. ръководител на Клиниката по детска хирургия е доц. д-р Никола Чаталбашев.

Пред 1991 г. към клиниката е създадено Отделение по интензивна терапия и реанимация от проф. д-р Атанас Атанасов, дмн.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 10, бул. „Пещерско шосе“ №66.

Канцелария:032/602-786;

Манипулационна:032/602-919;

ОДАРИЛ: 032/602-904;

Приемен кабинет: 032/602-648.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...