Дейност

Основните дейности в Клиника по клинична токсикология са: диагностика и лечение на остри екзогенни интоксикации от лекарства, токсични газове, пестициди, органични разтворители, тежки метали, наркотици, биологични токсини (от инсекти, змии и растения), алкохол, битови препарати; синдроми на токсична епидермална некролиза; диагностика и лечение на остри и хронично-рецидивиращи токсо-алергични реакции и синдроми (ангионевротичен оток, остра уртикария, екзацербации при хронична спонтанна уртикария, орален алергичен синдром), остри бронхоспастични състояния причинени от експозиция на иританти, аерозоли от токсични газове, пушеци, дим и пари, генерализирани и ситемни анафилактични реакции и състояния – анафилактичен шок, ангиоедеми, уртикария, бронхоспазъм и съчетанията помежду им); съдебно-токсикологична експертиза за целите на досъдебното и съдебното производство.

В клиниката се извършват диагностично-лечебни дейности по следните, финансирани от бюджета на НЗОК клинични пътеки:

КП № 106.1 – Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години;

КП № 106.2 – Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица до 18 години;

КП № 107  – Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови;

КП № 108 – Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне;

КП № 109 – Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

Клиниката разполага с общо 10 легла за интензивно лечение.

През консултативния кабинет преминават болни с остри отравяния и токсо-алергични реакции.  Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

В клиниката се извършва учебно-преподавателска, научноизследователска и експертна дейност в областта на клиничната токсикология. Тя е база за провеждане на теоретичното и практическо обучение по клинична токсикология на студенти с преподаване на български и английски език по специалност „Медицина“ 3 курс по учебната дисциплина „Професионални болести и токсикология“. Провежда се обучение и на студенти от факултета по фармация и по управление на здравните грижи.

В клиниката се извършва теоретично и практическо обучение на специализиращи клинична токсикология лекари. Провежда се модулно обучение на лекари специализиращи вътрешни болести, обща медицина, както и обучение за получаване на образователна и научна степен „Доктор”.

Специалистите в клиниката са републикански консултанти към Центъра за спешна медицинска помощ.

Началници
Доц. д-р Светлан Дерменджиев, дм, мзм

Проф. д-р Светлан Дерменджиев, дм,дмн, мзм

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина" във ВМИ "Ив. П. Павлов", гр. Пловдив, през 1988 г.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести"; „Клинична токсикология"; „Клинична алергология"; „Професионални болести".

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2012 г.).

Придобива ОНС "Доктор на медициснките науките" по научната специалност „Имунопатология и алергология“ (2020г.)

През 2023 г. придобива научна степен "Професор.

Допълнителни квалификации: Завършва специалност „Здравен мениджмънт“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив.

Ръководител на Секция по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести на Медицински университет - гр. Пловдив.

Председател на Българското научно дружество по професионални болести.

Член е на: Българското дружество по алергология; Българското научно дружество по професионални болести ; EAACI; WAO; ICORD.

 

Анета Павлова

Анета Павлова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра - общ профил" в Полувисш медицински институт - Враца, през 1991 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен "бакалавър" в Медицински университет - София, през 2013 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен "магистър" в Медицински университет - София, през 2016 г.

Екип

Д-р Стоилка Георгиева Туфкова, дм

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2000 г.

Придобити клинични специалности: “Клинична токсикология” (2006 г.)

Придобива ОНС „Доктор по медицина“ (2005 г.)

Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по клинична токсикология; Републикански консултант по токсикология към ЦСМП.


Д-р Мария Димитрова Мурджева – Манолова

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1996 г.

Придобити клинични специалности: “Клинична токсикология” (2013 г.)


 

Д-р Веселина Веселинова Низамова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2003 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2009 г.)


 

Д-р Владимир Венелинов Божилов

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2005 г.

Придобити клинични специалности: “Спешна медицина” (2014 г.)

Лекар специализант по клинична токсикология

Член на: Български лекарски съюз и GMC of Great Britain от 2011 г.


Д-р Пламен Людмилов Вълков
Придобити клинични специалности: Анестезиология и реанимация


Д-р Михаил Светозарова Мазнев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2018 г.

Лекар специализант по клинична токсикология.

Член на Българското дружество по клинична токсикология.


Д-р Стела Тодорова Славова

Лекар специализант по клинична токсикология.

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиника по клинична токсикология е създадена от доц. д-р Станка Андонова, дм през 1988 г., след сериозния токсичен инцидент в завод „Ален мак” – гр. Пловдив, и назрялата необходимост от създаване на специализирана токсикологична структура на територията на Южна България.

Първоначално е обособено токсикологично отделение към Клиниката по професионални болести с 20 легла (14 терапевтични и 6 интензивни) с 4 лекари (д-р Саша Кръстева, д-р Мария Пранчева, д-р Янко Илиев и д-р Даниела Макулева) и 10 медицински сестри. През 1996 г. се преименува на Токсикологично интензивно-реанимационно отделение, а впоследствие – на Отделение по токсикология и интензивно лечение. До 2020 г. в клиниката се извършва и интензивно-реанимационна дейност със специфична за специалността токсикологична насоченост.

През отделението са преминали и получили специфична квалификация проф. д-р Светлан Дерменджиев, д-р Людмила Авгарска, д-р Даниела Макулева, д-р Теодора Караиванова, д-р Ефимия Чолакова, д-р Марин Загоров.

През 2010 г. отделението се преструктурира в сектор с интензивно-реанимационни токсикологични легла, с шестима лекари, седем сестри и шестима санитари и ръководител доц. д-р Янко Илиев, а през 2014 г. след цялостна реконструкция секторът се трансформира в Клиника по клинична токсикология. От месец май 2021 г. началник на клиниката е проф. д-р Светлан Дерменджиев, дм, дмн.

Като старши медицински сестри в клиниката са работили Даша Живкова, Ели Тотева, Манолка Ямалиева, Диана Паскалева, Румяна Недева и Виолета Митева.

Контакти и местоположение

БАЗА I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А

Началник клиника: 032/602-244; 0888 956 923

Технически изпълнител : 032/602-203

Старша мед. сестра: 032/602-203

Лекарски кабинет: 032/602-406

Дежурен консултант: 0882 270 709

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...