Дейност

При лечението на катаракта клиниката предлага съвременна микроинцизионна, безшевна хирургия с ултразвук и имплантация на вътреочна леща за корекция на късогледство, далекогледство и астигматизъм (мултифокална или монофокална с асферичен дизайн).

Клиниката разполага с всички съвременни методи за ранна диагностика и лечение на първична, вторична и детска глаукома. В клиниката се извършва съвременно лазерно и хирургично лечение на глаукома, включително с импланти и СО2 лазер.

Клиниката разполага с уникална апаратура за диагностика и лечение на заболяванията на стъкловидното тяло и ретината. Извършва се микроинцизионна, безшевна хирургия на стъкловидно тяло и ретина, ендолазер и тампонада с газ или силиконово масло. Клиниката е уникално звено, където се извършва минимална хирургия на ретина и стъкловидно тяло по метода на проф. Линкоф и проф. Крайсиг.

Тя е една от първите в страната, която въведе: интравитреално инжектиране на кортикостероиден имплант при венозни очни оклузии (тромбоза на венозните съдове на ретината); интравитреално приложение на VEGF-инхибитори при свързана с възрастта макулна дегенерация, оток на макулата при диабетна ретинопатия и др.

Клиниката извършва съвременна диагностика и хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на око и очни придатъци. Прилагат се всички съвременни методи на пластична хирургия след отстраняване на тумори на клепачи и орбита.

Клиниката разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на ретинопатия на недоносеното, включително фундускамера – RetCam – лазерен индиректен офталмоскоп. Прилагат се всички известни методи за хирургично лечение на детско кривогледство и непроходими слъзни пътища.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Извършват се оперативно отстраняване на вътреочно чуждо тяло посредством съвременна хирургия на ретина и стъкловидно тяло, съвременна реконструкция на преден и заден очен сегмент и други манипулации.

Дейността на клиниката е свързана и с лечението на възпалителни заболявания на очната повърхност и средната обвивка на окото (увея – иридоциклити, хориоретинити).

През стационара на клиниката годишно за лечение преминават 3600 пациенти, като най-често срещани са:

 • хирургично лечение на катаракта с имплантация на вътреочна леща;
 • отлепване на ретината;
 • перфоративни и неперфоративни травми на око с и без вътреочно чуждо тяло;
 • вътрешен кръвоизлив при диабетна ретинопатия;
 • тумори на окото и клепачите;
 • съвременнни операции на глаукома, включително с импланти и CO2 лазер.
 • консервативно лечение и диагноза при тъпи травми на око и придатъци, остри съдови инциденти, остър глаукомен пристъп и др.

Легловата база се състои от 35 болнични легла и 12 броя места за краткотраен престой.

Клиника по очни болести е обордвана с:

 • Съвременни комбинирани машини за факоемулсификация, предна и задна витректомия;
 • Съвременна, безконтактна, оптична система за хирургия на ретина и стъкловидно тяло;
 • Ендолазер;
 • Съвременни операционни микроскопи, снабдени с камера за фотодокументация;
 • Дигитална ретинална фундускамера;
 • Съвременен компютърeн периметър
 • Съвременен ехограф за око и орбита – А- и Б- ехография;
 • Комбиниран апарат за измерване дебелина на роговица (пахиметрия) и изчисляване диоптъра на вътреочната леща;
 • Автокераторефрактометри, включително и детски PlusoptixA09 с пълна окомплектовка;
 • Ретинална камера RetCamShuttle за диагностика на ретинопатия при недоносени деца;
 • Комплект лазерен индиректен офталмоскоп за лечение на ретинопатия на недоносените деца.

Университетска очна клиника към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив работи по договор с НЗОК за лечение на очни заболявания по всички клинични пътеки.

Началници
Доц. д-р Марин Атанасов, дм FEBO

Доц. д-р Марин Атанасов, дм FEBO

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив през 1995 г.

Придобити клинични специалности: "Офталмология" (2000 г.)

През 1999 г. защитава дисертация на тема "Съвременни методи в диагностиката на първичната откритоъгълна глаукома" и получава образователната и научна степен "Доктор по медицина".

Придобива наузчно звание "Доцент" (2010 г.).

1996 г. и 2000 г. - Сертификати от Международния съвет по офталмология (ICO) за покрито ниво по специалност.

Випускник на Програма за лидерско развитие на Европейското офталмологично общество (SOE) (2009 г.).

През 2016 г. получава Европейска диплома по офталмология (FEBO).

От 2013 до 2021 г.  Заместник-директор по диагностично-лечебната дейност - База 2, УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив.

Член на: Управителните съвети на Българското дружество по офталмология и Българското глаукомно дружество.

Български представител в Европейския борд по офталмология (EBO) и Съюза на европейските медицински специалности (UEMS).

Яна Гевезова

Яна Гевезова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра" със степен "бакалавър" в Медицински колеж - Пловдив през 2001 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив през 2019 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив през 2021 г.

Екип

Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм,  FEBO

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1984 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (1993 г.)

Придобива ОНС„Доктор по медицина”.

Придобива наузчно звание “Професор” (2011 г.)

Допълнителни квалификации: Завършва специланост  “Здравен мениджмънт” със степен “магистър”в Медицински университет – Пловдив.

Ръководител на Катедра по очни болести към МУ – Пловдив.

Председател на Съюза на очните лекари в България (СОЛБ) 2017-2019г.;

Член на: Българско дружество по офталмология; Българско глаукомно дружество; European Society of Retina Specialists; Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (Немско дружество по офталмология); American Society of Cataract and Refractive Surgery; European Association for Vision and Eye Research; Ophthalmic Oncology Group; Editorial Board Member of the Society for Clinical Ophthalmology (SCO); SEE International – Международна очна хирургична експедиция. Почетен член на Румънското научно дружество на ретинолозите;

Eкзаминатор в EBO (European Board of Ophthalmology).


Доц. д-р Десислава Николаева Колева-Георгиева, дм, FEBO

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2001 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (2006 г.).

Придобива ОНС „Доктор по медицина”.

Придобива научно звание „Доцент”.

Член на: Съюз на очните лекари в България;  Българско дружество по офталмология; European Society of Retina Specialists; Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft; World Journal Ophthalmology (Beishing Publishing Group); Диплома от EBO (European Board of Ophthalmology).

Секретар на сп. Български офталмологичен преглед (издание на Българско дружество по офталмология).


Д-р Васил Георгиев Маринов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2003 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (2010 г.)

Придобива ОНС „Доктор по медицина”.

Член на: Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.


Д-р Весела Тодорова Миткова-Христова, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2002 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (2010 г.)

Придобива ОНС „Доктор по медицина”.

Член на: Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България; Българско глаукомно дружество.


Д-р Нина Станева Стоянова, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1999 г.

Придобити клинични специалности: „Офталмология“ (2010 г.)

Придобива ОНС „Доктор по медицина”.

Допълнителни квалификации: Завършва специланост  “Здравен мениджмънт” със степен “магистър”в Медицински университет – Пловдив.

Член на: Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България; Българско глаукомно дружество.


Д-р Ива Димитрова Тошева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1987 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“  (1995 г.)

Член на: Българско научно дружество по офталмология; Национална глаукомна асоциация; Съюз на очните лекари в България; Международни хирургични очни експедиции.


Д-р Райчо Атанасов Андреев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1994 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (1999 г.)

Допълнителни квалификации: Завършва специланост  “Здравен мениджмънт” със степен “магистър”в Медицински университет – Пловдив.

Член на: Българско научно дружество по офталмология;  Българско глаукомно дружество; Съюз на очните лекари в България;  Международни хирургични очни експедиции; International society of refractive surgery /ISRS/.


Д-р Снежина Стефанова Костянева-Желинска, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2012 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (2020 г.)

Придобива ОНС „Доктор по медицина”.

Член на: Българско дружество по офталмология;  Българско глаукомно дружество.


Д-р Владимир Николов Ставрев, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2011 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (2017 г.)

Придобива ОНС „Доктор по медицина”

Член на: Българско дружество по офталмология.


Д-р Ангел Атанасов

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2015 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (2020 г.)

Редовен докторант към Катедра по очни болести при МУ – Пловдив

Член на: Българско дружество по офталмология.


Д-р Силвия Крумова

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2011 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (2017 г.)

Редовен докторант към Катедра по очни болести при МУ – Пловдив

Член на: Българско дружество по офталмология.


Д-р Велин Стоянов

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2013 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (2010 г.)

Член на: Българско дружество по офталмология.


Д-р Йорданка Башева-Краева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2014 г.

Придобити клинични специалности: „Очни болести“ (2019 г.)

Член на: Българско дружество по офталмология.


Д-р Севдалена Георгиев

Лекар-специализант


Д-р Яница Кондова

Лекар-специализант


Д-р Ренате Димитрова-Пеева

Лекар-специализант


Д-р Синан Аптикадир

Лекар-специализант


Д-р Златина Пищялова

Лекар-специализант


Д-р Мерал Наимова

Лекар-специализант


Д-р Юмют Идриз

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по очни болести при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, е създадена през 1946 г. Това е една от най-старите университетски очни клиники в България. За завеждащ е бил назначен д-р Владимир Халачев. През 1959 г. за ръководител е избран проф. Емил Коен, а през 1975 г. – проф. Васко Василев. В периода 1979-1991 г. ръководител е доц. Вълкан Вълканов, а през периода 1991-2000 г. – проф. Блага Чилова-Атанасова. От 2000 до 2004 г. началник на клиниката е доц. д-р Мариета Конарева-Костянева. От 2004 г. до 2020 г. началник на клиниката е проф. д-р Нели Сивкова, дм FEBO. От 2021 г. началник на Клиника по очни болести е доц. д-р Марин Атанасов, дм FEBO.

През 1965 г. се въвежда микрохирургия при оперативно лечение на очните заболявания. Извършват се антиглаукомни операции, операции при кривогледство, операции на слъзните пътища, конвенционална хирургия при отлепване на ретината. В периода 1975-1985 г. в клиниката се основава кабинет по лазертерапия и флуоресцеинова ангиография, в който се провежда диагностика и лечение на съдови, възпалителни и дегенеративни заболявания на ретината. През 1994 г. кабинетът е оборудван с фундускамера с дигитално изображение. От 1991 г. се въвежда компютърната периметрия за изследване на зрителното поле. Съвместно с очни специалисти от Германия и САЩ се поставя началото на съвременната екстракция на катаракта с имплантация на вътреочна леща. Закупуват се апарати за авторефрактометрия, измерване на диоптричната сила на вътреочната леща, ехография, индиректна офталмоскопия, съвременни операционни микроскопи с коаксиално осветление и видеосистема. Новата апаратура дава възможност да се усъвършенства хирургичното лечение на катаракта и глаукома, както и диагностиката и лечението на витреоретиналната и съдовата патология на ретината и зрителния нерв. Въвежда се минималната хирургия при отлепване на ретината с прецизна локализация на ретинените руптури под контрола на индиректна офталмоскопия.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 6 (източно крило), бул. „Пещерско шосе“ №66.

Началник клиника:  032/ 602617

Технически изпълнител: 032/ 602780

Дежурен лекар: 032/602908

Старши мед. специалист: 032/602231

Манипулационна I:  032/602730

Манипулационна II: 032/602014

Амбулатория:  032/602649

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Откриха реновираната и подобрена Клиника по кардиология към най-голямата болница УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. На официалната церемония по освещаването присъстваха изпълнителният директор на университетската болница проф. д-р Карен...
Върховният административен съд потвърди окончателно решението на Административен съд Пловдив в полза на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, отхвърляйки жалбата на Националната здравноосигурителна каса. Припомняме, че повод за делото...
Отделението по фтизиатрия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатни прегледи по повод Световния ден за борба туберкулозата. Отворените врати за информираност и профилактика стартират от днес до...