Дейност

В Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия се осъществява спешна и планова високоспециализирана диагностична, лечебна и консултативна помощ на пациенти с тежки изгаряния, измръзвания, тъканни дефекти, както и на последствията от тях, изискващи оперативно лечение. Извършват се пластични и реконструктивни операции при пациенти с показания за това, както и мултидисциплинарна хирургична работа в тясна колаборация с различни по профил клинични структури на УМБАЛ „Свети Георги”. Оперативната дейност на клиниката включва и целия обем от хирургични интервенции в областта на естетичната хирургия.

Клиниката е със статут на Републиканско консултативно звено, извършвайки консултативна и стационарна помощ за региона на Южна България, обслужвайки пациенти с изгаряния и тежки съчетани травми. Клиниката по пластична- възстановителна и естетична хирургия е регистрирана като звено от важно стратегическо значение към структурите на НАТО. Клиниката осъществява дейност при условия на 24-часова денонощна спешност.

В клиниката се осъществява обучение на студенти, докторанти, специализанти и активна научноизследователска дейност в областта на термичните травми и на пластичната, реконструктивната и естетичната хирургия.

Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия е клинична база за обучение по пропедевтика на хирургическите болести и пластично-възстановителната и естетичната хирургия на студенти по медицина, дентална медицина, фармация, както и на студенти по специалностите медицинска сестра, акушерка, лаборант и рехабилитатор.

Обучението се извършва на български и английски език.

В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари по пластично- възстановителна и естетична хирургия, обучение на лекари, специализиращи обща хирургия, анестезиология и интензивно лечение, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор” по пластично- възстановителна хирургия.

Научната дейност в клиниката включва над 250 научни публикации и няколко монографии по проблемите на термичните травми, пластичната, реконструктивната и естетичната хирургия, както и множество участия в републикански и международни научни форуми. Петима от действащите към момента хирурзи са придобили образователна и научна степен „Доктор” по пластично-възстановителна и естетична хирургия.

За осъществяване на високоспециализираната си дейност клиниката е оборудвана с най-модерна апаратура, отговаряща на съвременните изисквания и международните стандарти.

Началници
Доц. д-р Елеан Зънзов, дм

Доц. д-р Елеан Зънзов, дм

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1994 г.

Признати клинични специалности: „Обща хирургия" (2000 г.); „Пластично-възстановителна хирургия“ (2009 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2015 г.).

През 2018 г. придобива научно звание „Доцент“.

Член на: Съюза на българските медицински специалисти; Българското хирургическо дружество; Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия.

Републикански консултант по термични травми.

Величка Петкова

Величка Петкова

Старша медицинска сестра

Завършила Полувисш медицински институт „Мара Малеева" със специалност „Медицинска сестра - общ профил“, през 1997 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен "бакалавър", с професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика", през 2018 г.

Екип

Д-р Господин Желев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Обща хирургия“; „Пластично-възстановителна и естетична хирурги“.

Член на: Български и световни асоциации по изгаряне и пластична хирургия.

Републикански консултант по термични травми.


Д-р Юрий Тошев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Обща хирургия“; „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.


Д-р Катя Калинова

Завършилa специалност „Медицина” в ВМИ „И. П. Павлов” – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Обща хирургия“; „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.

Член на: Българските асоциации по пластично-възстановителна и естетична хирургия.


Д-р Бисер Ранчев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Спешна медицина“; „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Ваня Анастасова

Завършилa специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобита клинична специалност: „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.


Д-р Елена Кръстева

Завършилa специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.


Д-р Георги Желев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.


Д-р Юлия Деведжиева

Завършилa специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.

Допълнителна квалификация: Завършила специалност„Здравен мениджмънт“ със степен “магистър”.


Д-р Александра Кирева

Завършилa специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Яна Янева

Завършилa специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив

Придобити клинични специалности: „Анестезиология и реанимация“.


Д-р Петър Кискинов

Лекар-специализант


Д-р Христо Бонев

Лекар-специализант


Д-р Карина Иванова

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

През 1980 г. към Първа хирургична клиника на Висш медицинския институт – Пловдив, е разкрит Сектор по изгаряне и пластична хирургия, който през 1983 г. прераства в отделение с 15 легла. С пребазирането на хирургическите клиники в новопостроения Хирургичен блок на Университетската болница през 1986 г. е обособена Клиника по изгаряне, пластична и реконструктивна хирургия с 35 легла, от които 10 обособени в самостоятелно Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

Днес Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия е републикански консултативен център за нуждите на Южна България, специализиран в лечението на тежките термични травми, последствията от тях, трудно заздравяващи рани и тъканни дефекти.

Основател и началник на клиниката от 1980 до 1993 г. е проф. д-р Иван Трайков.

През годините ръководители на клиниката са били д-р Юрий Асенов (1993— 2004), проф. д-р Иван Трайков (2004-2013 г.), д-р Господин Желев (2013-2018 г.). От 2018 г. началник на клиниката е доц. д-р Елеан Зънзов.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ ”Свети Георги”- Пловдив, ет. 4, бул. „Пещерско шосе“ №66.

Началник клиника: 032/602-727;

Канцелария – 032/602-891;

Старша медицинска сестра: 032/602-681;

Отделение за деца и възрастни: 032/602-699;

Отделение по анестезиология и реанимация: 032/602-847;

Факс: 032/64-28-50.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Откриха реновираната и подобрена Клиника по кардиология към най-голямата болница УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. На официалната церемония по освещаването присъстваха изпълнителният директор на университетската болница проф. д-р Карен...
Върховният административен съд потвърди окончателно решението на Административен съд Пловдив в полза на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, отхвърляйки жалбата на Националната здравноосигурителна каса. Припомняме, че повод за делото...
Отделението по фтизиатрия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатни прегледи по повод Световния ден за борба туберкулозата. Отворените врати за информираност и профилактика стартират от днес до...