Дейност

Клиника по пневмология и фтизиатрия разполага с възможност за диагностика и комплексно лечение на възпалителни и бронхообструктивни заболявания (астма и ХОББ) на пациенти с дихателна недостатъчност и белодробен тромбоемболизъм. Денонощно се осъществяват небулизации с различни медикаменти и лечение с антибактериални средства, антикоагуланти, кортикостероиди и бронходилататори. Клиниката е специализиран център за диагностика и лечение на пациенти с тежка астма и идиопатична белодробна фиброза. В клиниката се извършва целогодишно обучение на студенти, стажант-лекари, общопрактикуващи и специализиращи лекари по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.

Клиниката е оборудвана с нова фибробронхоскопска апаратура за диагностика на онкологични заболявания на белия дроб, извършвани от квалифицирани специалисти по бронхология. Разполага с възможности за функционална диагностика. В колаборация с другите клинични звена в болницата се диагностицират всички белодробни и алергични заболявания, туберкулоза, неоплазми.

Основните дейности, които осъществява Отделението по фтизиатрия, са: консултативна дейност, профилактика и лечение на латентна туберкулозна инфекция, диспансеризация, диагностика и лечение на болни от туберкулоза. Обект на дейността са рискови групи – контактни лица на болни от туберкулоза, лица, употребяващи интравенозни наркотици. Отделението по фтизиатрия работи по здравни програми, финансирани от Глобалния фонд към Световната здравна организация, и по национални програми за превенция и контрол на туберкулозата, финансирани от републиканския бюджет. Четири пъти годишно се провежда скрининг за туберкулоза сред населението от региона. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Клиниката по пневмология и фтизиатрия разполага с 68 легла – 28 легла в стационара на Отделението по пневмология и 40 легла в стационара на Отделението по фтизиатрия.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Началници
Доц. д-р Владимир Ходжев, дм

Доц. д-р Владимир Ходжев, дм

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1991 г.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести" (1999 г.); „Пневмология и фтизиатрия" (2002 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2002 г.).

През 2006 г. придобива научно звание „Доцент".

Член на: Българското дружество по белодробни болести; European Respiratory Society; American Thoracic Society. Председател на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести от 2017 г.

Зорница Куртева

Зорница Куртева

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра“  ,през 2003 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи“ със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив, през
2011 г.

Завършила специалност „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2016 г.

Екип

Проф. д-р Благой Маринов

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1995 г.

Придобити клинични специалности: „Патофизиология“.

Придобива научно звание „Доцент“ (2015 г.)

Придобива научно звание „Професор“ (2016 г.)

Член на: Европейско респираторно общество (ERS); Американско торакално общество (ATS); Българско дружество по белодробни болести; Дружество за физиологични науки.


Д-р Елена Ходжева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1991 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (1999 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2003 г.).


Д-р Роман Калинов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1996 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2004 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2011 г.).

Придобива ОНС “Доктор” (2018)


Д-р Росица Иванчева-Илиева, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2001 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2008 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2012 г.).

Придобива ОНС “Доктор” (2013)


Д-р Галина Хендекова-Георгиева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2001 г.

Придобити клинични специалности: “Пневмология и фтизиатрия” (2012 г.).


Д-р Кериме Мехмед

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014 г.

Придобити клинични специалности: “Пневмология и фтизиатрия” (2020 г.).


Д-р Ирина Златарева

Завършила специалност “Медицина” в Тракийски университет – Стара Загора, през 2003 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2018 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2022 г.).


Д-р Даниел Харб
Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.

Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия“


Д-р Сибел Салим
Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.

Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия“


Д-р Ширак Сариян
Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.

Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по пневмология и фтизиатрия е наследник на Фтизиатричната клиника, създадена през 1945 г. в бившето Гръдно отделение на Държавна болница. Основател на клиниката и временен ръководител е проф. д-р Богоя Юруков. През 1952 г. клиниката е пребазирана на територията на Болницата по белодробни болести и Фтизиатричния диспансер, а през 2000 г. тя се завръща в базата на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, като Клиника по пневмология. През 2015 г. към нея се разкрива нова структурна единица – Отделение по фтизиатрия със специализирана лаборатория и консултативни кабинети за контрол на туберкулозата, и така тази дейност окончателно отново преминава към УМБАЛ „Свети Георги” – гр. Пловдив.

Ръководители на клиниката във времето са били проф. д-р Богоя Юруков, проф. д-р Асен Шопов, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Георги Николов, проф. д-р Пенка Мандулова, доц. д-р Златка Янкова.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив – 10 етаж, източно крило, бул. „Пещерско шосе“ №66.

Началник клиника – тел. /факс: 032/602-990;

Канцелария: 032/602-620;

Старша медицинска сестра: 032/602-796;

Визитиращи сестри: 032/602-799;

Дежурен лекар: 032/602-799;

Приемен кабинет: 032/602-658.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...