Дейност

Клиника по пневмология и фтизиатрия разполага с възможност за диагностика и комплексно лечение на възпалителни и бронхообструктивни заболявания (астма и ХОББ) на пациенти с дихателна недостатъчност и белодробен тромбоемболизъм. Денонощно се осъществяват небулизации с различни медикаменти и лечение с антибактериални средства, антикоагуланти, кортикостероиди и бронходилататори. Клиниката е специализиран център за диагностика и лечение на пациенти с тежка астма и идиопатична белодробна фиброза. В клиниката се извършва целогодишно обучение на студенти, стажант-лекари, общопрактикуващи и специализиращи лекари по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.

Клиниката е оборудвана с нова фибробронхоскопска апаратура за диагностика на онкологични заболявания на белия дроб, извършвани от квалифицирани специалисти по бронхология. Разполага с възможности за функционална диагностика. В колаборация с другите клинични звена в болницата се диагностицират всички белодробни и алергични заболявания, туберкулоза, неоплазми.

Основните дейности, които осъществява Отделението по фтизиатрия, са: консултативна дейност, профилактика и лечение на латентна туберкулозна инфекция, диспансеризация, диагностика и лечение на болни от туберкулоза. Обект на дейността са рискови групи – контактни лица на болни от туберкулоза, лица, употребяващи интравенозни наркотици. Отделението по фтизиатрия работи по здравни програми, финансирани от Глобалния фонд към Световната здравна организация, и по национални програми за превенция и контрол на туберкулозата, финансирани от републиканския бюджет. Четири пъти годишно се провежда скрининг за туберкулоза сред населението от региона. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Клиниката по пневмология и фтизиатрия разполага с 68 легла – 28 легла в стационара на Отделението по пневмология и 40 легла в стационара на Отделението по фтизиатрия.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Началници
Клиника по пневмология и фтизиатрия

Доц. д-р Владимир Ходжев, дм

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1991 г.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести" (1999 г.); „Пневмология и фтизиатрия" (2002 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2002 г.).

През 2006 г. придобива научно звание „Доцент".

Член на: Българското дружество по белодробни болести; European Respiratory Society; American Thoracic Society. Председател на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести от 2017 г.

Клиника по пневмология и фтизиатрия

Зорница Куртева

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра“  ,през 2003 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи“ със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив, през
2011 г.

Завършила специалност „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2016 г.

Екип

Проф. д-р Благой Маринов

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1995 г.

Придобити клинични специалности: „Патофизиология“.

Придобива научно звание „Доцент“ (2015 г.)

Придобива научно звание „Професор“ (2016 г.)

Член на: Европейско респираторно общество (ERS); Американско торакално общество (ATS); Българско дружество по белодробни болести; Дружество за физиологични науки.


Д-р Елена Ходжева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1991 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (1999 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2003 г.).


Д-р Роман Калинов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1996 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2004 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2011 г.).

Придобива ОНС “Доктор” (2018)


Д-р Росица Иванчева-Илиева, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2001 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2008 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2012 г.).

Придобива ОНС “Доктор” (2013)


Д-р Галина Хендекова-Георгиева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2001 г.

Придобити клинични специалности: “Пневмология и фтизиатрия” (2012 г.).


Д-р Кериме Мехмед

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014 г.

Придобити клинични специалности: “Пневмология и фтизиатрия” (2020 г.).


Д-р Ирина Златарева

Завършила специалност “Медицина” в Тракийски университет – Стара Загора, през 2003 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2018 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2022 г.).


Д-р Даниел Харб
Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.

Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия“


Д-р Сибел Салим
Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.

Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия“


Д-р Ширак Сариян
Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.

Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по пневмология и фтизиатрия е наследник на Фтизиатричната клиника, създадена през 1945 г. в бившето Гръдно отделение на Държавна болница. Основател на клиниката и временен ръководител е проф. д-р Богоя Юруков. През 1952 г. клиниката е пребазирана на територията на Болницата по белодробни болести и Фтизиатричния диспансер, а през 2000 г. тя се завръща в базата на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, като Клиника по пневмология. През 2015 г. към нея се разкрива нова структурна единица – Отделение по фтизиатрия със специализирана лаборатория и консултативни кабинети за контрол на туберкулозата, и така тази дейност окончателно отново преминава към УМБАЛ „Свети Георги” – гр. Пловдив.

Ръководители на клиниката във времето са били проф. д-р Богоя Юруков, проф. д-р Асен Шопов, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Георги Николов, проф. д-р Пенка Мандулова, доц. д-р Златка Янкова.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив – 10 етаж, източно крило, бул. „Пещерско шосе“ №66.

Началник клиника – тел. /факс: 032/602-990;

Канцелария: 032/602-620;

Старша медицинска сестра: 032/602-796;

Визитиращи сестри: 032/602-799;

Дежурен лекар: 032/602-799;

Приемен кабинет: 032/602-658.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Млад мъж бе спасен от тежка инфекция на мозъка чрез изключително сложна хирургична манипулация в Интегралния център към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Интервенцията бе извършена от изпълнителния директор...
Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатен скрининг за риска от туберкулоза от 20 до 24 март. Желаещите да се включат могат да го направят...
Безплатен биохимичен скрининг за бременни организират в Отделението по медицинска генетика на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Кръвните проби се взимат всеки работен ден между 8:00 и 11:30 часа...