Дейност

В отделението се лекуват пациенти с терминална хронична бъбречна недостатъчност, както и с остра бъбречна недостатъчност от други клинични звена.

Част от екипа на Отделението по диализно лечение

Извършват се и екстракорпорални методи на очистване при пациенти с интоксикации от Клиниката по клинична токсикология.

Отделението разполага с две големи диализни зали с 22 диализни поста. Разполага още със зала за диализа на болни, носители на хепатит С, зала за спешни хемодиализи, стая за обучение на пациенти за перитонеална диализа. Отделението е снабдено с модерна система за обратна осмоза за очистване и омекотяване на водата при изпълнението на качествени диализни процедури. Отделението разполага

с всички видове складови помещения за съхранение на медицински консумативи и изделия.

Отделението е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

В Отделението по диализно лечение работят 6 лекари, от които 3 със специалност „Нефрология”, 1 – със специалност

„Вътрешни болести”, и 2 лекари, специализанти по „Нефрология”. Медицинските специалисти са 12 – 3 със степен магистър и 9 – със степен бакалавър.

Началници
д-р Георги Цочев

Д-р Георги Цочев

Началник-отделение

Завършил специалност „Медицина“ във Висш медицински институт - Пловдив, през 1991 г.

Придобити клинични специалности: „Нефрология" (2012 г.).

Член на Българското нефрологично дружество.

Мария Кабова

Мария Кабова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра" в Медицински колеж - Пловдив, през 1998 г.

Завършила специалност „Здравни грижи“ със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив, през 2004 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2010 г.

Екип

Д-р Тоска Аргирова-Павлова

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”.


Д-р Силвия Саваджиян

Придобити клинични специалности: “Нефрология”.


Д-р Божидари Вергов

Лекар-специализант по “Нефрология”


Д-р Ваня Тодоров

Лекар-специализант по “Нефрология”


д-р Тафик Молла

Лекар-специализант по “Нефрология”


Д-р Стефка Гергова

Лекар-специализант по “Нефрология”

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Първата хемодиализа в гр. Пловдив е проведена на 29 април 1974 г. в Клиниката по урология, като част от Висшия медицински институт – гр. Пловдив. Диализната процедура е изпълнена от д-р Варткес Озанян, главен асистент, след специализация в Москва в края на 1973 г. С много ентусиазъм и с инженерна подкрепа, в буквалния смисъл, тогава се конструира диализен апарат. Този апарат е предтеча на съвременното диализно лечение.

Първата диализа е на пациентка с хронична бъбречна недостатъчност. Диализната процедура продължава 10 часа. Голямата повърхност и обемът на целофановата мембрана налагат винаги кръвопреливане с дарителска кръв. Впоследствие диализи се провеждат и при пациенти с остра бъбречна недостатъчност. В следващите месеци на график са включени 3-ма пациента с хронична бъбречна недостатъчност. Сътрудник на д-р Озанян през този период е д-р Екатерина Величкова. Съществен принос има медицинската сестра Мария Йорданова. От септември месец са назначени още три медицински сестри – Ана Тодорова, Маргарита Атанасова и Пепа Муртева.

От месец юли 1975 г. в Отделението по хемодиализа е назначен д-р Панчо Ставрев със специалност „Вътрешни болести”, който по-късно (1981 г.) е и началник на звено. След д-р Панчо Ставрев през 2006 г. длъжността завеждащ отделение се изпълнява от д-р Благо Благов – с придобити две специалности по „Вътрешни

болести” и „Нефрология”, а от 2009 г. до 2010 г. – от д-р Атанас Сотиров със специалност „Анестезиология и реанимация”. През 2010 г. за началник на отделението е назначена д-р Етел Капон – с придобити две специалности по „Вътрешни болести” и „Нефрология”, която заема длъжността до пенсионирането си. От месец април 2018 г. началник на Отделението по диализно лечение е д-р Георги Цочев.

Първата старша медицинска сестра в Отделението по хемодиализа е Мария Йорданова. От 1992 г. старша сестра е Валентина Минчева, като тя остава до пенсионирането си през януари 2006 г. От февруари 2006 г. за старша медицинска сестра е назначена Мария Кабова.

През изминалия 45-годишен период от първата диализа (с апарат за музея) до днес се извършиха качествени и „революционни” промени – съвременна модерна медицинска апаратура, високотехнологични биодиализатори, медикаменти, които промениха и решиха кардинални проблеми (реналната анемия, остеодистрофията, артериалната хипертония). Въведени са и за първи път в Пловдив като рутинен метод на приложение амбулаторната перитонеална диализа, хемодиафилтрация, карбохемоперфузия и др.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15А.

Началник отделение: 032/60-25-80;

Лекарски кабинет – 032/60-25-08;

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...