Дейност

В Отделението по фтизиатрия се извършват профилактична, диагностична, лечебна и консултативна дейност , диспансеризация на болни от туберкулоза, туберкулинова диагностика, рентгенова диагностика на  бял дроб, рехабилитация на болни от туберкулоза; учебна и научна дейност.

Отделението по Фтизиатрия е водеща структура в България по изпълнение на дейности по   Националните програми за контрол на туберкулоза и по програмите, финансирани от Глобалния фонд по СПИН, туберкулоза и малария.

В рамките на изпълнение на дейностите по за превенция и контрол на туберкулозата в България отделението провежда седмици на отворените врати, четири пъти в годината. Извършват се анкети за оценка на риска от туберкулоза, клинични прегледи, проба на Манту, микробиологични изследвания.

На територията на отделението с топла връзка е разположена и единствената в Централна България микробиологичната лаборатория по туберкулоза с функции на лаборатория от регионално ниво с възможности за бързи генетични  тестове за диагностика на туберкулоза GENExpet, LPA до 2 часа с най-съвременната апаратура. Разполага с Bacteg и възможности за бързи генетични тестове.

Началници
Д-р Веселин Давчев

Д-р Веселин Давчев

Началник-отделение

Завършил специалност "Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1979 г.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести“; „Пневмология и фтзиатрия“.

Член на: БДББ; Европейско респираторно общество; TBNET.

Преминал всички национални и международни обучения по програмите по контрол на туберкулозата на МЗ и финансирани от Глобалния фонд към СЗО за периода 2008 - 2018г.

Областен координатор по туберкулоза.

Сертификат за бронхология (2008 г.)

Таня Спасова

Таня Спасова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра“, през 1988 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи“ със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив, през 2005 г.

Завършила специалност „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2009 г.

Първи сертификат за качество на здравните грижи (2006 г.)

Втори сертификат за качество на здравните грижи (2017 г.)

Преминала всички национални и международни обучения по Програмите по контрол на туберкулозата на МЗ и Глобалния фонд към СЗО за периода 2008 - 2018 г.

Екип

Д-р Пламена Тотева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести“; „Пневмология и фтзиатрия“.


Д-р Весела Благоева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Паразитология“; „Пневмология и фтзиатрия“.


Д-р Мария Димитрова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Пневмология и фтзиатрия“; “Паразитология”.


Д-р Георги Тодоров

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Инфекциозни болести“; “Вътрешни болести”.


Д-р Иван Николов

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Обща медицина“.


Д-р Мария Ботева

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Обща медицина“.


Д-р Николета Димитрова

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: „Пневмология и фтзиатрия“.


Д-р Десислава Дееничина

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Специализант по „Пневмология и фтзиатрия“.


Д-р Здравко Здравков

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия“.


Д-р Айше Софу

Лекар

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Отделението по фтизиатрия е разкрито структурно звено към Клиника по пневмология и фтизиатрия от 04.03.2015 г.

Ситуирано е на територията на  Инфекциозна клиника на лечебното заведение. Отделението е изградено в съответствие на съвременните изисквания по инфекциозен контрол с вентилация.

Структурата включва 3 приемно-консултативни кабинета, от които един специализиран за деца до 17 годишна възраст, кабинет за туберкулинова диагностика, рентгенов кабинет, стационар от 40 легла и рехабилитационен сектор.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66 (срещу трети блок на Инфекциозна клиника)

Началник отделение – 032/ 602 772; 0893 540338

Старша мед. сестра – 032/602 768

Технически секретар – 032/602 173

Регистратура – 032/ 602 770

Кабинет за контрол на туберкулозата – 032/ 602 604

Манипулационна – 032/602 601

e-mail: kudoglu.pv@abv.bg

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...