Дейност

В Отделението по нефрология се диагностират и лекуват първични и вторични гломерулопатии, тубулоинтерстициални бъбречни заболявания, вродени и наследствени нефропатии, автозомно доминантна поликистозна бъбречна болест, бъбречно засягане при системни имунни заболявания, васкулити, бъбречни увреждания при захарен диабет и артериална хипертония, бъбречно-каменна болест, остро бъбречно увреждане и хронично бъбречно заболяване.

В Отделението по нефрология се извършва пункционна бъбречна биопсия за диагностично уточняване на първични и вторични гломерулопатии.

Приемат се пациенти от цялата страна. В отделението по нефрология се лекуват болни по всички клинични пътеки в съответствие с медицинските стандарти по нефрология от трето ниво на компетентност. Отделението осигурява 24-часова денонощна спешност.

В Отделението по нефрология се извършва научноизследователска дейност по следните основни направления: клинични и генетични изследвания за ранна диагностика на диабетната нефропатия; кардио-ренални промени при диабетната нефропатия; клинико-генетично проучване на огнищната и сегментна гломерулосклероза и хиалиноза, ранна диагностика на тубулоитерстициалните увреждания на бъбреците чрез съвременни биомар- кери; тироидна дисфункция при хронично бъбречно заболявание; проучване върху патогенетичното лечение на гломерулните заболявания; приложение на Доплер ехографско изследване в нефрология- та. Отделението е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Провеждат се обучение на студенти V курс по нефрология и обучения по обща медицина. Организират се специализирани курсове по абдоминална ехография, Доплер ехография, както и курс по пункционна бъбречна биопсия.

Отделението разполага с 29 легла за активно лечение. Разполага с приемно- консултативен кабинет, функционален и биопсичен кабинет, оборудвани със съвременна медицинска техника.

Началници
Д-р Димитър Николов, дм

Доц. д-р Димитър Николов, дм

Началник-отделение

Завършил специалност „Медицина" във Висш медицински институт - Пловдив, през 1990 г.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести" (1996 г.); „Нефрология" (2000 г.)

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2018 г.).

Придобива научна степен "Доцент".

Член на: Българското дружество по нефрология; Европейското дружество по нефрология.

placeholder

Стефка Узунова

Старша медицинска сестра

Завършила специалност "Управление на здравните грижи", професионална квалификация: "Управление на здравните грижи и преподавател по практика" със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2009 г.

Екип

Д-р Дора Лозева Чаталбашева

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Нефрология”.


 

Д-р Валери Цеков

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Нефрология”.


Д-р Тодор Живкова Каназирски

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести”; “Нефрология”.


Д-р Николай Руменов Димов

Придобити клинични специалности: “Нефрология”.


Д-р Виолета Митковa Желева

Придобити клинични специалности: “Нефрология”.


Д-р Бони Митков Шаров

Придобити клинични специалности: “Нефрология”.


Д-р Георги Николов

Лекар-специализант по “Нефрология”


Д-р Марина Вайсилова

Лекар-специализант по “Нефрология”


Д-р Елизабет Артинян

Лекар-специализант по “Нефрология”


Д-р Маргарита Додова

Лекар-специализант по “Нефрология”


Д-р Калина Василва

Лекар-специализант по “Нефрология”

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по нефрология е разкрита през 1989 г. като първата обособена специализирана клиника, профилирана за диагностика и лечение на бъбречни заболявания в рамките на Висш медицински институт – гр. Пловдив, включена по-късно в структурата на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив. Ръководител на клиниката от нейното създаване до 2012 г. е проф. д-р Димитър Димитраков. От 2012 г. и понастоящем Отделението по нефрология се ръководи от д-р Димитър Николов, дм.

В Клиниката по нефрология са работили известни специалисти, като д-р Иван Динков, д-р Тома Деспотов, д-р Здравка Цветкова, д-р Едуард Тилкиян, д-р Етел Капон, д-р Емануил Манев.

Контакти и местоположение

БАЗА I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А

Началник отделение: 032/602046;

E-mail: doc_nikolov@abv.bg;

Канцелария: 032/602293;

Лекари: 032/602215 и 032/602492;

Ст.мед.сестра: 032/602582;

Мед. Сестри: 032/602495;

E-mial: nephrologia1989@gmail.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...