Дейност

Отделението по трансфузионна хематология осъществява своята дейност на ниво клинични звена в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, самостоятелно или в сътрудничество с други звена в системата на здравеопазването.

Отделението по трансфузионна хематология включва следните сектори:

  • Сектор „Експедиция”
  • Сектор „Имунохематология”
  • Сектор „Кръвовземане” – постоянен екип от Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив, за кръвовземане.

Сектор „Експедиция” е разположен в двете бази на болницата, на бул. „Васил Априлов” – База 1, и на бул. „Пещерско шосе” – База 2, което позволява улесненото контактуване с клиниките и отделенията. Осигурен е персонал за 24-часов режим на работа. Основното оборудване на сектора е хладилна апаратура: хладилници, фризери, тромбомиксери за съхранение на кръвни съставки, които се експедират за хемотрансфузия на пациенти.

Дейността на сектора е свързана с денонощно поддържане на резерв от кръвни съставки, обработване на постъпили заявки за кръвни биопродукти от клиничните звена, определяне на приоритетните искания за спешна хемотрансфузия, снабдяване на клиничните звена в болницата с тест серуми за определяне на ориентировъчна кръвногрупова принадлежност до леглото на болните. От 2006 г. е въведен софтуерен продукт, който позволява проследяване на всички постъпили кръвни биопродукти в болницата до крайния им получател – пациент. По този начин се създаде възможност за счетоводен контрол на разходите за кръвни биопродукти от всички клиники и отделения на болницата.

Сектор „Имунохематология” е разположен в двете бази и има 24-часов режим на работа. Секторът е оборудван с необходимата съвременна медицинска апаратура. Работният процес включва:

  • Определяне на кръвногрупува принадлежност;
  • Скрининг на авто- и ало- еритроантитела с различен температурен диапазон на действие;
  • Определяне на титъра на откритите антитела;
  • Определяне на специфичността на антителата и имуноглобули новата им класа;
  • Осигуряване на максимална съвместимост при кръвопреливане между донор и реципиент чрез разширени проби за съвместимост;
  • Изследване на бременни и новородени за наличие на хемолитична болест на новороденото (ХБН).

Сектор „Кръвовземане” е разположен само в База 2 на отделението. Ежедневно е осигурен персонал от лекар, медицинска сестра, медицински лаборант от Районния център по трансфузионна хематология – Пловдив, на 7-часов режим на работа.

Началници
д-р Цвета Салабашева

Д-р Цвета Салабашева

Началник-отделение

Завършила „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1990 г.

Признати специалности по: „Трансфузионна хематология" (2009 г.).

Член на Научното дружество по трансфузионна хематология

Татяна Сребринова-Савова

Татяна Сребринова-Савова

Старши медицински лаборант I база

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2019 г.

Завършила специалност „Приложна и социална психология" със степен магистър в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 2007 г.

Петранка Чаушева

Петранка Чаушева

Старши медицински лаборант II база

Завършила специалност „Управление на здравни грижи" със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2014 г.

Екип

Д-р Бисер Абрашев

Завършва медицина в  Медицински университет – Пловдив през 1988 г.

Придобити клинични специалности: “Трансфузионна хематология” (1995 г.)


Д-р Иванка Сребринова

Завършва медицина в  Медицински университет – Пловдив през 1979 г.


Д-р Поля Стоянова

Придобити клинични специалности: “Трансфузионна хематология”.


Д-р Рени Павлова

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Отделението по трансфузионна хематология е създадено през 1952 г. като част от структурата на Висш медицински институт „Иван П. Павлов” – гр. Пловдив. Негов пръв ръководител е д-р Аргир Аргиров, който е на поста до 1984 г. От 1984 г. до 2002 г. завеждаш, отделението е д-р Анна Павлова, дмн.

През 1986 г. с разкриването на Хирургичен блок към Висшия медицински институт „Иван П. Павлов” на бул. „Пещерско шосе” се създава нова втора база към отделението за осигуряване на нарасналите нужди от кръв и кръвни съставки. От 1998 г. във връзка със структурните промени в Националната система по трансфузионна хематология със заповед на министъра на здравеопазването в Отделението по трансфузионна хематология при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, започва картотекиране, профилактика и лечение на пациентите от Южна България, които са с вродени коагулопатии. От Районния център по трансфузионна хематология в гр. Пловдив към Отделението по трансфузионна хематология са прехвърлени и назначени един лекар, една медицинска сестра и двама медицински лаборанти, които обслужват пациентите с вродени коагулопатии до средата на 2006 г. До днес отделението е самостоятелно звено, част от структурата на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД като правоприемник на болничната структура на ВМИ – Пловдив.

Контакти и местоположение

БАЗА I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А

БАЗА II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66

Дежурен лаборант БАЗА 1: 032/60-23-80

Дежурен лаборант БАЗА 2: 032/60-26-93

e-mail: oth_2@abv.bg

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...