На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив обявява предложение за места за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г. по клинични специалности, както следва:

1. “Лекар, специализант по клинична имунология“ – 1 място за Лаборатория по клинична имунология;

2. “Лекар, специализант по клинична алергология“ – 1 място за Отделение по професионални болести с дейност по кл. алергология;

3. “Лекар, специализант по клинична токсикология“ – 1 място за Клиника по клинична токсикология.

Лицата, които биха желали да кандидатстват за предложените специализантски места, заявяват това писмено в отдел “Управление на човешките ресурси” на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД в срок от 25.08.2022 г. до 10.09.2022 г., като подадат следните документи:

  1. Заявление в свободен текст
  2. Автобиография на бълграски език

Заемането на длъжността се извършва, след провеждането на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. При одобрение на предложението от страна на Министерство на здравеопазването конкурсът ще бъде обявен в периода от 15 януари до 10 февруари 2023 г., а обучението на специзлизанта ще започне преди края на м. март 2023 г. Необходими документи за допускане на конкурса са:

  • Копие от документ за самоличност;
  • Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
  • Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

 

 

 

Свалете формуляр по образец