1. На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжността:

„Лекар, специализант по кожни и венерически болести” – 1 място за Клиниката по кожни и венерически болест.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 07.10.2022 г. до 07.11.2022 г., като подадат в отдел УЧР следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване по образец;
  • Копие от документ за самоличност;
  • Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация, вкл. приложението с оценките;
  • Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. Конспект за изпита се получава при подаване на документите.

Свалете формуляр по образец