На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжността:

“Лекар, специализант по медицинска онкология“ – 1 място за Клиника по медицинска онкология;

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 12.07.2022 г. до 12.08.2022 г., като подадат в отдел УЧР следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване по образец;
  • Копие от документ за самоличност;
  • Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
  • Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. Конспект за изпита се получава при подаване на документи.

Свалете формуляр по образец