На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжността:

“Лекар, специализант по образна диагностика“ – 1 място за  Отделението по образна диагностика;

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 06.04.2022 г. до 06.05.2022 г., като подадат в отдел УЧР следните документи:

  1. Формуляр за кандидатстване по образец;
  2. Копие от документ за самоличност;
  3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
  4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. Конспект за изпита се получава при подаване на документи.

Свалете формуляр по образец