На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжността:

„Лекар, специализант по педиатрия” – 1 място за Звено „Педиатрия“ към Отделението по спешна медицина.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 04.11.2022 г. до 04.12.2022 г., като подадат в отдел УЧР следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;
2. Копие от документ за самоличност;
3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация, вкл. приложението с оценките;
4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. Конспект за изпита се получава при подаване на документите.

Свалете формуляр по образец