0001 scaledС единствен по рода си за града и региона хибриден SPECT/CT апарат е оборудвано Отделението по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив ЕАД. Моделът „Symbia Intevo 6“ на фирма „Siemens“ е последно поколение и е в експлоатация вече 3-ти месец, съобщи началникът на отделението д-р, д.м. Албена Ботушанова.
Новият SPECT/CT апарат позволява наслагване на образи с функционална (SPECT) и анатомична (СТ) информация за получаване на хибриден 3D образ. Този образ е функционално-морфологично изображение за функцията, топографията и структурата на изследвания орган или система. Комбинирането на двата метода (SPECT/CT) повишава чувствителността и специфичността на изследванията, което позволява откриване на патологични лезии с много малки размери и избягва необходимостта от допълнителни, доуточняващи процедури, обясни д-р Албена Ботушанова. Екипът на Отделението по нуклеарна медицина е с дългогодишен опит в SPECT изследванията и е преминал обучение за работа с новия хибриден апарат, проведено от специалисти на фирма „Siemens Healthcare“.
Хибридния SPECT-CT апарат може да работи също и само като гама-камера и с него могат да се провеждат неонкологични и онкологични сцинтиграфски изследвания на кости и стави, бъбреци, храносмилателна система, сърдечно-съдова система, щитовидна жлеза, паращитовидна жлеза, мозък, бял дроб, туморотропна сцинтиграфия и др.
Използването на SPECT/CТ апаратурата подобрява значително ранната диагностика, стадирането, рестадирането, както и подпомагането на последващия терапевтичен план на онкоболните пациенти. Тази съвременна хибридна диагностика е от основно значение за успешното им лечение, категорична е д-р Ботушанова.
Отделението по нуклеарна медицина е звено за извършване на диагностична високо-специализирана медицинска дейност за определяне функционално-морфологичното състояние на различни органи и системи при редица заболявания. Разположено е в двете бази на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. В база 2 на бул. „Пещерско шосе“ 66 е ситуиран PET/CT скенер „Siemens“, модел „Biograph mCT64“. Новият хибриден апарат „Siemens“, модел „Symbia Intevo 6“, е разположен в база 1 на бул. „Васил Априлов“ 15А на първия етаж в сградата с Клиника по лъчелечение (КЛЛ). Двата хибридни апарата от последно поколение дават възможност в Отделение по нуклеарна медицина да се провеждат най-съвременните нуклеарно-медицински изследвания.
Отделение по нуклеарна медицина предоставя образни изследвания, подпомагащи лъчетерапевтичния план за пациенти в Клиниката по Лъчелечение.
Здравно осигурените лица се изследват по амбулаторни процедури №35 и №37 по договор с РЗОК-Пловдив. Здравно неосигурените пациенти и тези по желание заплащат изследванията по утвърден ценоразпис на УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив ЕАД. При провеждане на съответното изследване всеки пациент е необходимо да предостави медицинска документация с предходни образни, нуклеарно-медицински и други провеждани изследвания, свързани с основното заболяване.
Пациентите се приемат за изследване след предварително записан час на регистратурата на отделението всеки работен ден от 07:00 до 14:00 часа на адрес – гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А или на телефон 0885 295 823.
Новият хибриден апарат „Siemens“, модел „Symbia Intevo 6“, разширява значително диагностичните възможности на Отделение по нуклеарна медицина с въвеждането на нови съвременни методи за диагностика. С него лечебното звено може да обслужва към 250 пациенти месечно, смятат от отделението, което не е спирало своята диагностична дейност и продължава да работи в условия на пандемия от COVID-19.

Източник: Марица Здраве