Темата накратко
  • Осигурено е финансирането за строителството на нов педиатричен комплекс към най-голямата пловдивска болница.
  • Комплексът ще обединява педиатричната клиника, спешния център, интензивното отделение и още две от клиниките на съществуващата детска клиника.
  • Обявената обществена поръчка е за 36.7 млн. лв., има постъпили пет оферти и е със срок на завършванедве години.

Вероятно всеки пловдивски родител е посещавал по една или друга причина детското спешно отделение на града. То поддържа денонощен кабинет и се грижи за здравето на децата в цялата Пловдивска област и населението от Южна и Централна България.

В сградата на бул. “Васил Априлов”, в която се намира спешният център, са поместени детската педиатрия заедно с още две по-малки клиники, тази по медицинска онкология и клиничната хематология.

По данни, предоставени за “Капитал” от клиниката, става ясно, че през спешното детско приемно отделение месечно преминават около 2300 деца, за година те са около 28 000. В клиниката годишно се хоспитализират над 5500 деца с остри състояния при заболявания на вътрешните органи, в т.ч. с кардиологични, неврологични, онкохематологични и други.

През изминалата година специалистите на детския педиатричен комплекс честваха 75 години работа. Почти толкова честваше и сградата, в която се помещава детската клиника – тя е строена преди 50 години и не отговаря на нуждите на разрастващата се клиника. Ето защо “Св. Георги” възнамерява да построи нова седеметажна сграда, в която да се помещават всички свързани с педиатрията клиники и на практика да я превърне в нещо като детска болница. Сградата вече има разрешение за строеж и финансиране от държавата.

Нуждата от обновление

“Проблемите с пространството и с разположението на детската клиника са сериозни, тъй като сградата, в която се помещава, е много стара”, посочват за “Капитал Пловдив” от болница “Свети Георги”. За да се решат проблемите на центъра, се изисква цялостно преустройство и осигуряване на повече пространство за приемна и кабинети.”Сградният фонд на клиниката не може да осигури нормални условия за работа на персонала и не отговаря на съвременните санитарно-хигиенни норми, на медицинските стандарти и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд”, казват от университетската болница.

Първоначално от УМБАЛ са имали идея разширението да се направи, като се пристрои югозападният дял на сградата с нови помещения, вход и пътна връзка откъм улица “Любен Каравелов”, което ще струва около 6 милиона лева. През 2011 година са направени и първите стъпки от страна на болницата, а именно изработка на технически проект за строителство.

Следват опити от 2016 и 2017 година да бъде реновиран старият сграден фонд чрез финансиране от европейски структурни фондове по проект на Министерството на здравеопазването. Те обаче са безуспешни. С писмено становище Министерството на здравеопазването (МЗ) се произнася, че сградата на Клиниката по педиатрия не отговаря на съвременните архитектурни изисквания на стандарта по спешна медицина и се налага преместване на спешния прием на деца.

Първите стъпки

Една от първите стъпки е стартиралата през 2018 дарителска кампания “Най-доброто за нашите деца и онкоболни”, чиято основна цел е изграждането на нов педиатричен и онкохематологичен комплекс, в който да се преместят от старите си сгради клиниката по педиатрия заедно с детско спешно отделение и с двете по-малки клиники – по медицинска онкология и по клинична хематология.

Кампанията е последвана от множество инициативи през 2019 година за набиране на средствата, като концерти, театрални постановки, базари, киноложки изложби, лични дарения от служители на пловдивски фирми и др.

Сумите за букети в първия учебен ден на учебната 2019/2020 година в голяма част от пловдивските училища също бяха дарени. Така образователните институции се оказаха един от най-големите дарители – близо 17 хил. лева. Пловдивската митрополия също направи дарение в размер на 20 хил. лева за изграждането на новия комплекс.

През 2020 година кампанията е подкрепена и на държавно ниво, като с постановление на Министерския съвет същата година са осигурени 16,9 млн. лв. А през настоящата година с приемането на последния бюджет беше предвидено и допълнително финансиране на проекта от 25 млн. лв.

“По този начин общо осигуреното финансиране от държавата за изграждането на новия диагностично-лечебен корпус възлиза на 41.9 млн. лв. Тази сума е много близка до актуалната прогнозна стойност на изграждането на сградата, която беше установена чрез публично оповестени пазарни консултации в Националната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Дори и процедурата по избор на изпълнител на строителството по Закона за обществените поръчки да приключи с по-висока цена от осигуреното държавно финансиране, очакванията са едно такова евентуално надвишаване да не бъде значително и да може да бъде посрещнато със собствени средства на лечебното заведение”, поясни за “Капитал” проф. д-р Карен Джамбазов, който е изпълнителен директор на УМБАЛ “Свети Георги”, Пловдив.

Новият проект

Болницата вече има окончателна визия за новата сграда. Изготвен и одобрен от общината е архитектурният проект на новия диагностично-лечебен корпус на УМБАЛ “Свети Георги”. “Издадено е разрешителното за строеж”, посочи проф. Джамбазов.

По думите на професора ще бъде изградена нова сграда с разгъната застроена площ 17 хил. кв.м. Сградата ще има седем етажа и сутерен, ще бъде разположена в непосредствена близост до основната сграда на УМБАЛ “Свети Георги” – Хирургическия корпус на бул. “Пещерско шосе” №66, Пловдив. Двете сгради – новата и настоящата, ще бъдат свързани с топла връзка.

“Новият корпус ще има сложната задача да обедини в една сграда няколко диагностично-лечебни структури на лечебното заведение – звено педиатрия към спешно детско отделение, Клиниката по педиатрия, интензивно отделение към Клиниката по педиатрия, Клиника по клинична хематология, Клиника по медицинска онкология и съответните учебни зали и кабинети”, посочи директорът.

Предвидено е сградата да разполага с общо 1177 легла, от които 227 за стационарно лечение и 950 в хирургическия блок. Проектира се и нов многоетажен паркинг.

Полза за всички

Клиниката работи по множество клинични пътеки и е единственото подобно място както за област Пловдив, така и за всички съседни области. В нея се оказва медицинска помощ и могат да бъдат извършени определени изследвания, като интензивно лечение на коматозни състояния, левкемии, лимфоми, солидни тумори в детска възраст, отравяния и токсични ефекти от битови отрови и лекарства и др.

В клиниката се обучават студенти и специализанти от Медицински университет – Пловдив, като по данни от болницата годишно през нея преминават над 1500 студенти по медицина, по дентална медицина, по здравни грижи, както и по други специалности от медицинската професия.

Сроковете за реализация

Обществената поръчка за изпълнението на проекта е обявена през септември, а кандидатите по нея са пет. Най-ниското ценово предложение е на стойност 32 млн. лв. Оценката още не е приключила и все още няма избран изпълнител.

Ако бъде избран изпълнител и подписан договор за изпълнение, строителството на обекта трябва да приключи за две години. “Или общо очакваме до 3 години да имаме един завършен нов диагностично-лечебен корпус на УМБАЛ “Свети Георги”, поясни професор Джамбазов.

Изграждането на клиника за най-малките пациенти е дългогодишна борба и в София. “Касае се за инициативи с огромно обществено значение, които срещат различни условия за реализирането си, различни пречки и предизвикателства”, посочи в отговор за “Капитал” изпълнителният директор на най-голямата пловдивска болница.

За нас той още сподели, че системните десетгодишни усилия в посока към изграждане на нов корпус за детската клиника все още не са приключили, но първите етапи за осъществяване на намеренията са налице.

История

Катедрата по педиатрия на пловдивската болница е основана през октомври 1946 г. към Медицинския факултет при Пловдивския държавен университет. Първи неин ръководител е проф. Богоя Юруков. Същински основател на Катедрата по педиатрия и на пловдивската педиатрична школа е проф. д-р Иван Андреев (1898 – 1978), който през далечната 1932 г. създава първото извън столично детско отделение, чийто наследник е настоящата Клиниката по педиатрия на УМБАЛ “Свети Георги” и съответно Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на Медицински университет – Пловдив.