Обявление по чл.95, ал.1 от ЗООС. Със скица виза по чл. 140 от ЗУТ се допуска ново застрояване в УПИ LIX – 1051, здравеопазване, кв. 2 по плана на ЖК “Кишинев”, гр. Пловдив; устр. зона “Тз” – нов корпус на УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив, с топла връзка към съществуващата сграда на Хирургически блок (ид. 56784.510.1051.1)