uchikov

– Проф. Учиков, Вие сте син на знаковия хирург проф. Петър Учиков, който също е бил началник на клиниката в УМБАЛ “Свети Георги” Пловдив, ръководена от Вас днес. Той ли е причината да се занимавате с хирургия?

– Израснал съм в семейство на медици. Моите родители са лекари. Личният пример за мен е бил много важен и може би това се оказа водещо при професионалния ми избор, но не само. Винаги съм имал влечение към лекарската професия, а любовта към хирургията неизменно е свързана с моя баща – проф. д-р Петър Учиков, дмн, който е бил и един от моите учители.

– Известно е, че той е поемал наистина тежки случаи, както и днес пациентите се доверяват на Вас, когато стане “напечено”. С какви тежки случаи сте се справяли през годините?

– Няма леки и тежки случаи. Има винаги и единствено борба за човешкия живот. Всеки случай е важен, всеки случай изисква внимание, знания, търпение и грижа. Да, когато става „напечено“, както казвате, много често търсят мен. Това не е само заради знанията и уменията ми. Аз просто никога не се отказвам да се боря до последния момент за спасяването на човешкия живот. Това е моето кредо.

– На кои преподаватели сте се възхищавали по време на образованието си?

– Винаги съм имал уважение към моите преподаватели в училище и в университета. Горд съм, че съм възпитаник на Медицински университет Пловдив и че съм се учил от водещи преподаватели и утвърдени лекари в България.

– Самият Вие сте декан в Медицински университет Пловдив и сте преподавали на хиляди студенти, успешни днес специалисти в страната и чужбина. На какво ги учите и има ли у тях страст към професията?

– В процеса на обучение на студентите съм се старал да споделя придобитите знания и хирургични умения, да ги науча да общуват с пациентите и да ги подготвя за работа в клинична среда. Хирургията, както и всяка една клинична дисциплина, е уникален баланс между теоретични познания и практически умения. Виждам как днешните студенти са изключително умни, амбициозни, впускат се в професията с голям стремеж за придобиване на нови знания и умения. В наши дни студентите имат достъп до много повече ресурси за обучение. Владеят езици, имат отлична подготовка, интересуват се не само от задължителните учебници и материали, а и от допълнителни такива. Това ме радва и изпълва с надежда. Расте едно поколение – знаещо, можещо и с голям плам към професията.

– Проблемът с кадрите ли е основен в сферата на здравеопазването в наши дни и в контекста на деканството Ви в Медицински университет Пловдив, смятате ли, че те получават качествено образование?

– Проблемът с медицинските кадри е основен за здравеопазването не само в България, но и в много страни от ЕС. Възпитаниците на МУ-Пловдив по време на своето обучение получават много добра теоретична подготовка. В клиничните дисциплини те имат уникалната възможност да провеждат упражненията си в контакт с пациентите. Най-добрият индикатор за качеството на обучение е фактът, че за пета поредна година Медицински факултет – Пловдив е на първо място в Рейтинговата система на висшите училища в България.

– Има ли интерес от млади специалисти, които искат да работят при вас? Ако да, с какво ги задържате? Или какво трябва да се направи, за да се привлекат?

– Интересът на младите лекари и на специалистите към големите университетски болници, каквато е и УМБАЛ ”Свети Георги” – Пловдив, е подчертан. Такъв интерес виждам и към клиниката и катедрата, които ръководя. Мотивира ги възможността да се обучават в една от най-големите и високотехнологични болници в България. Този тип лечебни заведения предоставят неограничени възможности за професионално развитие по време на специализацията и след придобиване на специалност. В университетската болница ”Свети Георги” се консултират и хоспитализират различни по тежест клинични случаи от цяла България, част от които са истинско медицинско предизвикателство за всеки един от нас и изискват мултидисциплинарен подход. България е една от малкото страни в ЕС, в които все още е запазен интересът към медицината. Доказателство за това е броят на кандидат-студентите по медицина. Голяма част от завършилите студенти остават да работят в България и да се развиват академично, но това не трябва да ни успокоява. Необходими са повече стимули за младите специалисти, за да изберат за своето професионално развитие родното здравеопазване.

– Всъщност колко важна е връзката между университетските болници и университета и смятате ли, че в момента тези така важни институции работят в пълен синхрон?

– Медицинският университет в Пловдив работи с шест университетски болници -УМБАЛ „Св. Георги“, УМБАЛ „Каспела“, УМБАЛ „Пълмед“, УМБАЛ „Пловдив“, УМБАЛ „Еврохоспитал“ и УСАГБ „Селена“, което оценявам като изключително добра политика. Всяко едно от изброените лечебни заведения е достатъчно авторитетно и разпознаваемо в общността и в обществото като цяло. Що се отнася до връзката на университета с тези университетски болници, тя винаги е съществувала и е определяща за развитието на кадрите и за обучението на студентите. Аз смятам, че образованието и науката са там, където са добрите специалисти, академични лидери и иноватори. Работили сме и ще продължаваме да работим в синхрон и в бъдеще. Това ще гарантира сигурност и мотивация на работещите в тези институции и ще помогне за високото ниво на обучение.

– Предстоят избори за ректор и се спряга Вашето име. Ще се кандидатирате ли и изненада ли е това за академичните среди?

– Мисля, че кандидатурата ми за ректор на МУ-Пловдив вече не е изненада за никой. През всички тези 32 години на професионално и академично развитие съм натрупал достатъчно клиничен и административен опит. Бил съм дълги години ръководител клиника, ръководител катедра, два мандата – заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност, а последните четири години – декан на Медицински факултет при МУ-Пловдив. Ще следвам пътя, който се открива пред мен и който смятам да извървя докрай. За мен това е нормалното „изкачване на стълбицата“ в академичното израстване, но и предизвикателство да дам всичко от себе си на университета, в който съм възпитан.

– Щом се кандидатирате за ректор на МУ, значи имате забележки към управлението на институцията? Какви са те?

– Моята визия за управлението на университета ще бъде изложена в мандатната програма, с която ще кандидатствам за ректор. За да се развива успешно една институция, е необходимо да има приемственост. Смятам да се позова на този основен принцип. Важно за МУ-Пловдив е да запази статута си на Изследователски университет и да продължи да бъде все така желано място за обучение и академично развитие. Разбира се, с част от политиката на управление нe съм съгласен, което ще наложи конкретни промени. Някои от тях ще са насочени към осигуряване на стабилност, сигурност и по-добра възможност за прогресивно академично развитие на научно-преподавателския състав. Други ще бъдат насочени към практическо обучение на студентите в реална клинична среда, формирането на умения за работа в медицински екип и в условия на спешност.

Като декан на Медицинския факултет смятам, че е необходимо всички основни звена в университета да имат по-голяма автономност и свобода по отношение на определени политики. В условията на непрекъснато нарастваща инфлация, увеличаващата се аудиторна и извънаудиторна заетост, ще продължа да надграждам финансовата политика и по отношение увеличаването на трудовите възнаграждения на преподавателите и служителите на университета. Моята цел е МУ-Пловдив, който е с традиции в успеха, да продължава да бъде предпочитан от младите хора у нас за обучение и академично развитие. И също така вярвам, че ще продължи да бъде един от водещите университети и да привлича все повече кандидат-студенти от България и от страните от ЕС и извън него.

По повод предстоящите избори пожелавам успех на всеки един от кандидатите и нека да сложим началото на една добронамерена и градивна предизборна кампания, да защитим академизма и да запазим авторитета на МУ-Пловдив.

Деканът на Медицинския факултет към МУ-Пловдив проф. д-р Ангел Учиков, дмн, е роден в град Пловдив. Завършва „Медицина” в Пловдив през 1991 година. Има специалности по „Обща хирургия” и по „Гръдна хирургия“. През 2005 г. придобива академична длъжност „Доцент”, а през 2012 г. -„Професор”. От 2010 г. е Доктор на медицинските науки. От 2011 г. е ръководител на Втора клиника по хирургия към УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив. През 2012 г. е избран за ръководител на Катедра „Специална хирургия” към МУ-Пловдив. Осем години е заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност, а през последните четири години е декан на Медицинския факултет към МУ-Пловдив.

Проф. Учиков има над 130 публикации в български и чужди издания, от които 101 включени в база данни Web of Science и Scopus, а 24 са публикациите с импакт фактор. Над 160 цитирания, хирш индекс 6. Има значимо участие в 6 учебника и монографии, научен ръководител е на 9 докторанти и е ръководител на 18 специализанти по специалност „Обща хирургия“ и „Гръдна хирургия“.

Специализирал е във Франция и Австрия. Член e на Българското хирургическо дружество и ЕSТА.
Проф. д-р Ангел Учиков е сред водещите специалисти по гръдна и коремна хирургия в България. Преминал е през всички стъпала на университетската йерархия и познава в детайли нейната специфика.

Източник: Marica.bg