fedya nikolov maritsa zdrave scaledСърдечната недостатъчност е подценявано състояние и профилактичният преглед се неглижира, без да се взема предвид, че през първите 5 години 30% от заболелите загиват.
Как можем да си помогнем и докъде е напреднало лечението попитахме водещия специалист в страната и началник на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД-Пловдив проф. д-р Федя Николов.

Той е член на Националното и европейско дружество по кардиология, Дружеството по инвазивна кардиология, Европейското кардиологично дружество, Европейското дружество по ехокардиография, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония.
Fellow ЕSС, специалист по хипертония към Европейското дружество по хипертония. Носител е на наградата на името на проф. Константин Чилов за 2018 г. Участва в редица специализирани семинари в страната и чужбина, свързани с болестите на сърцето и иновативни терапии.

Проф. Николов, какви са новостите в лечението и борбата със сърдечната недостатъчност?

Целта на лечението на сърдечната недостатъчност е да премахне симптомите и да удължи живота на болния. То включвадиета, физическа рехабилитация, медикаментозно лечение, инструментално и оперативно лечение.
В последните години се утвърдиха нови групи лекарства, които удължават живота на пациента. Новостта е, че на последния Европейски кардиологичен конгрес в Амстердам преди един месец се одобри нова група медикаменти, които по-добряват прогнозата при СН със запазена помпена функция, нещо което бе невъзможно до момента.

Какво представлява този синдром и каква е неговата честота?

Сърдечната недостатъчност (СН) е клиничен синдром, състояние, вследствие на систолна и/или диастолна дисфункция на сърцето с основни симптоми задух и отоци.
Честотата е 2% от общата популация, но прогнозите са до 2050 година да достигне 8%.
Това се свързва с нарастване на средната възраст на населението. В САЩ всяка година се регистрират между 500 и 870 хиляди новодиагностицирани пациенти със сърдечна недостатъчност. Голяма част от СН е клинично неизявена, така че реалната честота е по-голяма.

Кои са причините за възникване на сърдечна недостатъчност?

Най-честите причини са исхемичната болест на сърцето /ИБС/, с най-тежката и проява  – миокарден инфаркт, артериалната хипертония, клапните пороци, възпалителните заболявания на миокарда – миокардити. С Сovid-19 пандемията тяхното значение нарасна. Специален дял заемат така наречените кардиомиопатии – вродени и придобити. За последните – голям дял заема алкохолната кардиомиопатия.

Кои са рисковите фактори за развитието на синдрома?

Рисковите фактори са тези, които предразполагат за развитие на посочените причини. Тъй като най-честата причина за СН е исхемичната болест на сърцето, то най-честите рискови фактори са тези за ИБС – диабет, дислипидемия, тютюнопушене, артериална хипертония.
Възрастта е в тясна корелация с честотата на СН. Трябва да посочим и обездвижването. Алкохолът също е свързан с т.нар. алкохолна кардиомиопатия.

Какви са основните симптоми и признаци?

Основните симптоми са лесна умора, задух, отоци.

Как се поставя диагнозата?

Съвременната кардиология разполага с много инструментални методи за диагнозата. Основно място заемат уменията на лекаря, както и физикалното изследване на болния, т.е. класическият преглед. Съществуват и лабораторни методи – изследването на така наречените натриуретични пептиди, които са много информативни. Основен инструментален метод при диагнозата е ехокардиографията. Рентгенографията на бял дроб също носи висока информативна стойност.

Възможно и използването на други методи – хемодинамична инвазивна оценка, стрес ехокардиография, коронарография, компютър томография /КТ/, сцинтиграфия, ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/, позитрон емисионна томография /ПЕТ/, ендомиокардна биопсия, генетично изследване.

Какви са рисковете, ако не се лекува, както и от неправилно лечение или самолечение?

Прогнозата на СН е лоша. Близо 30% загиват през първите пет години. Така че нелечението или самолечението увеличава процента на починалите. Лечението на сърдечната недостатъчност е изкуство. То трябва да се води от кардиолог с подкрепата на личния лекар.

С каква апаратура разполага Кардиологията на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив?

Клиниката може да се похвали с наличието на високоспециализирана апаратура за мониторинг на сърдечния ритъм, артериално налягане, оценка на сърдечната функция. При нас работят
всеотдайно едни от най-добрите специалисти в областта. Над 30% от нашите пациенти са със сърдечна недостатъчност, затова е налице и опитът в лечението.

Източник: Марица Здраве