Отделение по кардиохирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ е създадено от проф. Генчо Начев, който извършва тук първата операция на т.н. „отворено сърце“ на 8 октомври 2002 година. Проф. Начев, който е национален консултант по сърдечна хирургия и председател на Българско научно кардиохирурчино дружество продължава да оперира в отделението един ден от седмицата /четвъртък/ и консултира безплатно всички нуждаещи се същия ден от 7:30 до 8:30 часа и от 13:30 до 14:30 часа. Всички желаещи могат да се записват в секретариата на клиникта на телефон 032/60 28 12;