През настоящата учебна 2020-2021 година УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД отпуска:

  • 10 стипендии за студенти след завършен II курс
  • 10 стипендии за студенти III курс на обучение по специалност “Медицинска сестра”, ОКС “Бакалавър”.

Определената стипендия е парична сума в размер от 150 до 200 лв., месечно за срок от една или две години, в зависимост от условията, на които отговаря студента.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление – по образец /СВАЛЕТЕ /;
  • Автобиография;
  • Препоръка от преподавател от висшето училище, в което се обучава кандидата;
  • Служебна бележка за завършен II/III курс на обучение;
  • Документ от висшето училище, доказващ успех не по-нисък от “Много добър” (над 4,50);
  • Декларация за договорни задължения – по образец / СВАЛЕТЕ /;
  • Мотивационно писмо.

Заявлението за кандидатстване за стипендиантската програма на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД и всички приложими документи трябва да се подадат в деловодството на лечебното заведение от 19.07.2021 г. до 08.10.2021 г.

Класираните кандидати ще бъдат обявени до 15.10.2021 г. и ще бъдат поканени за подписване на договор.

За допълнителна информация можете да се свържете с Ивелина Божинова – Главна медицинска сестра на телефон 032/60-29-76

СВАЛЕТЕ ФАЙЛОВЕТЕ: