Отделението по образна диагностика на УМБАЛ “Свети Георги” разполага с последно поколение  напълно дигитален мамограф “Mammomat Inspiration” на  Siemens, с който се постига ниска доза  на облъчване на пациента, благодарение на комбинацията от филтри. Дигиталният детектор на  апарата и компресионните му платки са с размери, позволяващи едноетапно  получаване на образи и при пациентки с по-големи размери на млечните жлези, което е трудно постижимо със  стандартната апаратура.  Изискване е да се спази подходящият период  за изследване, който е в рамките на първите 10 дни след началото на месечния цикъл. Мамографските образи са с висока разделителна способност и осигуряват диагностика и на  малки и дискретни находки. Апаратът има вграден софтуер, с който е възможно мамографското изследване на млечни жлези със силиконови или друг тип импланти, с прецизно дозиране на силата на рентгеновото лъчение и мека компресия на жлезите, при  перфектно съотношение на образа на жлезата и импланта.

За цялостна диагностика на заболяванията на млечната жлеза, самостоятелно или в  допълнение на мамографията, отделението разполага и с високочестотни ехографски апарати, неотменна част от комплексната оценка на състоянието на жлезите. Трансдюсерите са с честота 18 MHz. Един от ехографските апарати – Toshiba Aplio 300 – е софтуерно оборудван за допълнителни техники на изследване, единствени по рода си в областта, а именно:

  • SMI – Иновативна доплер техника за изобразяване на кръвотока в най-малките по  калибър кръвоносни съдове с висока разделителна способност на образите
  • Strain – еластография за допълнителна характеристика на съмнителни формации

При селектирани случаи, изискващи допълнително уточнение след стандартните методи на  изследване – мамография и ехография – в отделението се извършва магнитно-резонансна  томография на млечни жлези с динамично контрастиране. Апаратът е напълно оборудван с  необходимите антени за млечни жлези, както и с инжектор и софтуер за обработка на данните от мултифазовото динамично изследване в условията на венозно контрастиране. Това  позволява диференцирането на иначе трудни за оценка, съмнителни за карцином, находки. При този метод също има изискване за точно определен период на изследването – между 4-тия и 15-тия ден от началото на месечния цикъл – условие, продиктувано от необходимостта да се избегне наслагването на богато контрастирания нормален паренхим на жлезите през втората фаза на  цикъла. Магнитно-резонансната томография без контрастиране е подходящ метод и за оценка  на целостта на имплантите и усложненията, свързани с тях.

Отделението е част от мултидисциплинарно функционално звено Breast Unit – първо за Пловдив. Статутът му е на Асоцииран член на международна мрежа от центрове, посветени на диагностиката и лечението на рака на млечната жлеза – Breast Centers Network, проект на European School of Oncology.

Контакти:

Регистратура БАЗА 2 – 032 602 724/ 0885 053597

бул. „Пещерско шосе“ 66, ет.1, Отделение по образна диагностика