Интегрален център за лечение на тумори и травми на глава и шия

Високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии, Интегрален център представлява телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия. 

Основната дейност e създаване и трансфер на нови знания и технологии, свързани с диагностика, неврохирургия, ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична хирургия, последваща терапия на онкологични заболявания, обучение на студенти, специализанти и специалисти  в областта на здравеопазването в изброените области, като се ползват съвременни и иновативни способи и оборудване с интегрирано и автоматизирано управление и аудио/видоеокомуникация. „Интегрален център” е функционално обособена структура за хирургично лечение, в която се извършва висококачествената диагностика, и високоспециализирани оперативни намеси в областта на глава и шия, с възможност за визуалиизация в реално време. Разполага с мобилен рентгенов апарат тип О/С – рамо, невронавигационна система, навигационна система за УНГ, система за невромониторинг, ендоскопска апаратура от най-висок клас.

АПАРАТУРА

Интегрален център за лечение на тумори и травми на глава и шия е оборудван с най-новата високотехнологична апаратура за извършване на интервенции в областта на УНГ, Неврохирургия, Лицево-челюстна хирургия и Пластична хирургия.

1. Ендоскопска техника за ендоназална синус хирургия позволява минимално инвазивен подход, като използва носните ходове като естествени коридори. Предимствата за пациентите включват: липса на белези след операцията, тъй като не се налага кожен разрез; бързо възстановяване; кратък болничен престой.

2. Навигационна система, позволяваща на хирурзите да визуализират анатомията на мозъка по време на оперативната интервенция, като по този начин операциите са по-малко инвазивни, което води до подобряване на клиничните резултати. Благодарение на системата операторите разполагат с необходимите прецизност и контрол за отстраняване на туморните формации, като същевременно запазват функциите на мозъка и се намалява потенциалното въздействие върху важни мозъчни структури.

3. Системата за образни изследвания тип О-рамо предоставя 2D и 3D визуализация на анатомията на пациента в реално време. С нейна помощ хирурзите могат да потвърдят точността на извършената интервенция преди пациентът да напусне операционната зала. Използването на системата намалява излагането на вредни лъчи от страна на пациента и операторите.

4. Интраоперативната система за невромониторинг позволява на операторите да идентифицират, потвърдят и проследят нервните функции, за да се предотврати увреждане на нервите по време на интервенцията. Хирурзите използват инструментите за локализиране, идентификация и описване на нерва, така и за проверка на нервните функции, с цел намаляване на риска от увреждане на нервите.

5. Операционен микроскоп, който позволява извършване на широка гама микрохирургични интервенции в областта на УНГ, неврология и пластична хирургия. Със своя кристално чист и реалистичен образ използването на микроскопа спомага за по-ефективна и прецизна работа на хирурзите по време на деликатни процедури.

За повече информация линк към страницата:

http://onlinemedicinebg.com/