Отделението по образна диагностика разполага с магнитно-резонансен томограф Signa HDxt снапрегнатост на магнитното поле 1,5 Тесла.

Апаратът е оборудван с бобини с висока плътност за изследване на всички части от тялото: главов и гръбначен мозък, мускулно-скелетна система, корем и малък таз, с бобина за изследване на млечните жлези и инжектор. Има и система за видеонаблюдение в процедурното помещение, което подобрява удобството и комфорта на пациента по време на изследване.

За разлика от рентгенографията и КТ, при МРТ не се използва йонизиращо лъчение, поради което методът се счита за безвреден. Възможността за обемно изобразяване и визуализиране на органите чрез 3D изображения помага за подобряване на диагностичния потенциал и улеснява откриването на патология. МРТ техниките, като МР спектроскопия, функционална МР и МР ангиография допълнително засилват клиничната значимост на този метод.

Контрастните вещества, използвани при изследването подпомагат по-доброто охарактеризиране на различни патологични изменения.

МРТ е най-информативният метод при диагностика и планиране на пациенти с онкологични заболявания, както и при проследяването им след операция, лъчелечение и/или химиотерапия. Той е основен метод на избор при заболявания на главния и гръбначния мозък, както и на млечните жлези.

Мощното магнитно поле, което се генерира по време на изследване налага някои ограничения при работа. Преди да влезе в помещението, където е МРТ система, пациентът трябва да премахне всички метални предмети, включително слухови апарати, протези, ключове, мобилен телефон, очила, щифтове, шноли за коса, бижута, пиърсинг, часовници, безопасни игли, кламери, щипка за пари, банкови карти, други магнитни карти, монети, писалки, джобно ножче, ножички, инструменти, дрехи с метални крепежни елементи и дрехи с метални нишки.

Абсолютни противопоказания за осъществяване на изследването са:

  • Сърдечен пейс-мейкър;
  • Протезирана сърдечна клапа;
  • Хирургическа скоба;
  • Метален имплант или протеза, с изключение на тези от благородни метали /платина, злато, титан/;
  • Холтер с прекъснат дистанционен ЕКГ запис;
  • Метални чужди тела в окото и други части на тялото;
  • Бременност в първите три месеца.

Контакти:

Регистратура БАЗА 2 – 032 602 724/ 0885 053597

бул. „Пещерско шосе“ 66, ет.1, Отделение по образна диагностика