SPECT-CT

(Еднофотонна компютърна томография – компютърна томография)

От месец ноември 2020 г. Отделение нуклеарна медицина към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД –  Пловдив е оборудвано с последно поколение хибриден SPECT/CT апарат на фирмата „Siemens“, модел „Symbia Intevo 6“, който е единствения по рода си за града и региона.

Новият SPECT/CT апарат позволява наслагване на образи с функционална (SPECT) и анатомична (СТ) информация за получаване на хибриден 3D образ. Този образ е функционално-морфологично изображение за функцията, топографията и структурата на изследвания орган или система.

Използването на SPECT/CТ апаратурата подобрява значително ранната диагностика, стадирането, рестадирането, както и подпомагането на последващия терапевтичен план на онкоболните пациенти. Тази съвременна хибридна диагностика е от основно значение за успешното им лечение.

Хибридния SPECT-CT апарат може да работи и само като гама-камера, като с него могат да се провеждат следните видове изследвания:

Конвенционални изследвания:

 • Перфузионна сцинтиграфия на белия дроб;
 • Целотелесна костна сцинтиграфия;
 • Сцинтиграфия на щитовидна жлеза;
 • Сцинтиграфия на паращитовидна жлеза;
 • Сцинтиграфия на слюнчени жлези;
 • Динамична сцинтиграфия на бъбреци;
 • Сцинтиграфия на тестиси;
 • Сцинтиграфия на щитовидна жлеза и слюнчени жлези с MIBI;
 • Сцинтиграфия на ГИТ за ектопична стомашна лигавица (Мекелов дивертикул);
 • Целотелесна сцинтиграфия с диагностичен 131I.

Хибридни SPECT/CT изследвания:

 • SPECT/CT на бели дробове;
 • SPECT/CT на кости;
 • SPECT/CT на паращитовидни жлези;
 • SPECT/CT на щитовидна жлеза с 131I.

Основни насоки за прилагане на хибридните изследвания:

 • За доказване на метастатично ангажиране на скелета от първични тумори на гърдата, простатата, белия дроб, бъбреци и др.;
 • SPECT/CT на кости и стави е част от диагностичния алогоритъм при редица ревматологични заболявания в ортопедията и травматологията;
 • SPECT/CT перфузионна сцинтиграфия на белите дробове е неинвазивен, бърз метод, с висока чувствителност и специфичност (95%) при диагностицирането на белодробната тромбоемболия и алтернатива на пулмоангиографията;
 • За диагностика, стадиране, постоперативен контрол и терапия на невроендокринни тумори.

ПЛАНИРАНЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ С SPECT/CT

Записване за изследването може да направите на място или на телефони: 032/60 23 51; 0885/29 58 23. Здравно осигурените лица се изследват по амбулаторни процедури №35 и №37 по договор с НЗОК. Здравно неосигурените пациенти и тези по желание заплащат изследванията по утвърден ценоразпис на УМБАЛ „Свети Георги“.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТВКА

За някой от провежданите изследвания е необходима предварителна подготовка, за която ще ви информираме при заплануване, след уточняване на диагностичната процедура

КАК ПРЕМИНАВА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 1. Регистрация – пациентите се викат на малки групи по предварително направен график;
 2. Престой в топла чакалня, до момента, в който ще бъдете поканени за инжектиране;
 3. Инжектиране на радиофармацевтика;
 4. Време на натрупване на радиофармацевтика – определя се от вида на сцинтиграфското изследване;
 5. Продължителността на изследването е 20-30 минути, в зависимост от прилагания протокол и Вашата височина;
 6. Продължителността на цялата процедура е в рамките на деня, но варира в широки граници, в зависимост вида на сцинтиграфското изследване;
 7. Прибирането след изследването става само с личен транспорт.

СЛЕД ИЗСЛЕДВАНЕТО

 • Избягвайте контакт с бременни жени и млаки деца в продължение на 24 часа. За това време инжектираното радиоактивно вещество ще бъде изхвърлено от организма Ви;
 • Непосредствено след изследването може да шофирате, да се храните, да се върнете към обичайния си начин на живот;
 • Не се очакват странични ефекти от инжектирания радиофармацевтик;
 • Резултатът получавате веднага след процедурата.

КОНТАКТИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

База I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15А,

Телефони: 032/60 23 51; 0885/29 58 23