Телефонни номера за колаборация с другите лечебни заведения по отношение приемане и изпращане на пациентите, които не са постъпили с екип на ЦСМП, в случаите когато липсват свободни легла в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД.

+359 32 60 29 11