УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив извършва дейностите си според изискванията на Стандартизирана система за управление SGS.

umbal sveti georgi iso9001