Код Клинични пътеки – номенклатура по НРД 2020-2022
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
3 Оперативни процедури за задържане на бременност
004.1 Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително
004.2 Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.
005.1 Нормално раждане
005.2 Раждане чрез цезарово сечение
6 Грижи за здраво новородено дете
7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
12 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
015.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант
015.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
017.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
018.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години
019.1 Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
019.2 Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
020.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
021.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години
022.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години
023.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години
24 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
030.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години
030.2 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години
031.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години
031.2 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години
032.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години
032.2 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
34 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст
35 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
040.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
040.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
041.1 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
041.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
042.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
042.2 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
44 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
46 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
047.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
047.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години
48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
050.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години
050.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години
051.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
051.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение
052.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години
052.2 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години
053.1 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години
053.2 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години
054.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години
054.2 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години
055.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години
055.2 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години
056.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години
056.2 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години
057.1 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
057.2 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
058.1 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години
058.2 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години
59 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)
60 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза
062.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години
062.2 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години
063.1 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години
063.2 Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години
064.1 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
064.2 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
065.1 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години
065.2 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години
066.1 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години
066.2 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест
068.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст
068.2 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст
069.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст
069.2 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст
070.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст
070.2 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица под 18-годишна възраст
071.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст
071.2 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица под 18-годишна възраст
072.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст
072.2 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст
073.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст
073.2 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст
074.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст
074.2 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст
075.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст
075.2 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18-годишна възраст
076.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст
076.2 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18-годишна възраст
77 Диагностика и лечение на хронични диарии с начало в детската възраст
078.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
078.2 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
079.1 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години
079.2 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години
080.1 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
080.2 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
081.1 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
081.2 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
082.1 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години
082.2 Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години
083.1 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години
083.2 Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
за лица под 18 години
085.1 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години
085.2 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години
086.1 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години
086.2 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години
087.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
087.2 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
088.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
088.2 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
089.1 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
089.2 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
090.1 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
090.2 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
91 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания
92 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
93 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
94 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
95 Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем
96 Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити
97 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
102 Диагностика и лечение на паразитози
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения
105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
106.1 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години
106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне
109 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)
110.1 Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18 години
110.2 Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
112 Диагностика и лечение на муковисцидоза
113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа
113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
116 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години
119 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение
120.1 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция
120.2 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция, с продължителна механична вентилация
121 Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години
123 Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им
124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
127 Консервативно лечение на съдова недостатъчност
128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й
130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност
131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
132 Кератопластика
133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
135 Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години
140.2 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
143 Трансуретрална простатектомия
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
151 Реконструктивни операции в урологията
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
157 Радикална простатектомия
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
160 Нерадикално отстраняване на матката
161 Радикално отстраняване на женски полови органи
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
179 Оперативни процедури върху апендикс
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182 Оперативни процедури при хернии
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184 Конвенционална холецистектомия
185 Лапароскопска холецистектомия
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
187 Оперативни процедури върху черен дроб
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
195 Оперативно лечение при остър перитонит
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение
205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение
206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация)
207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
209 Хирургично лечение при травма на главата
210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
211.1 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност
211.2 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен 3D контрол
212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност
213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
214 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация
215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
216 Спешни състояния в гръдната хирургия
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става
217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност
220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)
221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца
233 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции
234 Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
238 Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия
239 Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област
240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
241.3 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години
241.4 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 години
за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)
241.5 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години
241.6 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години
за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)
242 Диагностика и лечение на левкемии
243 Диагностика и лечение на лимфоми
244.1 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години
244.2 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица под 18 години
за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)
245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст
за млади възрастни (на възраст 18 – 25 г.)
246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
247 Брахитерапия с ниски активности
250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни
250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни
251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни
251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни
252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
252.2 Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
КодАМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ – номенклатура по НРД 2020-2022
1.1Хрониохемодиализа
1.2Бъбречно-заместителна терапия (хемодиафилтрация)
2Перитонеална диализа с апарат
3Перитонеална диализа без апарат
4Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
5Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания
6Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
7Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
8Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
9Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза
11Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
12Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
13Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
14Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
15Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
16Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис
17Диагностика и лечение на еритродермии
18Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
19Оперативно отстраняване на катаракта
20Хирургично лечение на глаукома
21Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
22Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
23Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
24Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
25Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
26Амбулаторни хирургични процедури
27Специфични изследвания при хематологични заболявания
28Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
29Поетапна вертикализация и обучение в ходене
30Напасване на протеза на горен или долен крайник
31Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система
32Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор
33.1Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
33.2Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции
34Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
35Сцинтиграфски изследвания
36Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)
37Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер
38Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО
39Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит
41Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза
42Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии
44Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата
Код КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ – номенклатура по НРД 2020-2022
1 Диализно лечение при остри състояния
2 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане
3.1 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ/КАИЛ от трето ниво на компетентност
3.2 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ /КАИЛ от второ и трето ниво на компетентност
4 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене