Осигурява превоз на пациенти, болни на хемодиализно лечение, консултанти, лекарства и консумативи, продоволствия и всички видове материални средства, необходими за функционирането на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.

Контакти

Ръководител звено – 0889/176-200;
Диспечер – 032/60-24-73; 0882/925-246;

umbal sveti georgi inzh dimityr ucherdzhiev

Инж. Димитър Учерджиев

Началник на звено „Автотранспорт”

Завършил „Конструкция, изчисление, експлоатация и ремонт на автомобилна и автотракторна техника” в Национален военен университет – Велико Търново, през 1989 г.

До 2003 г. – Офицер от Българската армия.