Основна задача на аптеката е осигуряване на необходимите лекарствени продукти, превързочни материали, консумативи и медицински изделия за лечение на хоспитализираните пациенти, както и отпускане по специални рецептурни бланки на лекарствени продукти за домашно лечение. Болнична аптека разполага с над 1000 лекарствени форми (включително и магистрални). Има обособен асептичен сектор, който е оборудван с необходимите апарати за изготвяне на стерилни разтвори. Тя е част от Интегрираната болнична информационна система.

Контакти

Болнична аптека:
Ръководител Болнична аптека – 032/64-38-61
Зам.-ръководител – 032/60-25-21
Приемно – 032/60-28-67
Компютри – 032/64-03-22
Склад “Медицински изделия и консумативи”
Управител склад – 032/60-29-21

umbal sveti georgi mag farmatsevt nedyalka chervenkova

Маг.-фармацевт Недялка Червенкова

Ръководител на „Болнична аптека”

Завършила „Фармация” в Медицински университет – София, през 1997 г.

Признати специалности по:

„Клинична фармация” – Медицински университет – София, 2012 г.

„Болнична фармация” – Медицински университет – София, 2017 г.

„Здравен мениджмънт” – Медицински университет – Пловдив, 2010 г.

Член на УС на Професионалната организация по болнична фармация.

Член на УС на Българското сдружение по онкологична фармация