Устройството на помещенията, последователността на извършваните операции, хода на придвижване на суровини, готови храни и кухненски отпадъци са в съответствие с технологичните изисквания. Болнична кухня, отговаря по капацитетни възможности за безопасно приготвяне на храна, както и такава осигуряваща диетичните режими, предлагани в болничното заведение.

Храната в Болнична кухня се приготвя от пресни и контролирани продукти при спазване на всички правила за хигиена и здравословно хранене.

Контакти

Организатор – 032/602 980

placeholder

Стоянка Николова

Организатор на “Болнична кухня”