Отдел „Електрически и газови системи“ организира правилната експлоатация,
ремонта и поддръжката на вътрешната електрическа мрежа и централните инсталации за медицински газове в лечебното заведение.
Основни отговорности:

  • Постоянна поддръжка и наблюдение на дизелови агрегати и UPS за осигуряване на непрекъснато захранване в интензивните отделения;
  • Обучава персонала за безопасна работа и правилна експлоатация на
    електрическите уреди и приборите за медицински газове – ротаметри,
    вакуум регулатори и др.;
  • Отговаря за документалната кореспонденция с външните фирми за доставка на течен кислород, ел. енергия, доставката на апаратура и ремонти;
  • Изготвя технически спецификации за доставка на ново оборудване.
Контакти

Ръководител звено – 032/60-29-66; 0882 555 925
Главен енергетик – 032/60-26-22; 
e-mail: utes.umbal@abv.bg

dimitur goshev scaled

Инж. Димитър Гошев

Началник на звено “Електрически и газови инсталации

Завършил специалност „Медицинска електроника” в Технически университет – София, през 2012 г.