Финансово-административно звено, което извършва цялостното счетоводно отчитане на стопанските процеси в лечебното заведение, периодично и годишно представяне на информацията във финансови отчети, финансов анализ на дейността;

Контакти

Главен счетоводител – 032/60-28-66;
Счетоводство – 032/60-21-38; 032/60-28-42; 032/60-28-41; 032/60-28-39;
Каса БАЗА 1 – 032/60-23-88;
Каса БАЗА 2 – 032/60-27-37;
e-mail: umbal_schetovodstvo@abv.bg

umbal sveti georgi mariyana gesheva

Марияна Гешева

Главен счетоводител

Завършила ИТ “Васил Левски“ – Пловдив през 1987 г.

Завършила УНСС – София, със специалност „Финанси” през 1998 г.

Вътрешен одитор – сертификат (2011 г.)

Дипломиран експерт-счетоводител (2017 г.)