Хигиенно-епидемиологичен ОТДЕЛ

Изпълнява контролни, консултативни, организационни и методични функции по въпросите на болничната хигиена и епидемиология и дезинсекция, дератизация и дезинфекция.  

ХЕО осъществява консултантски и методични функции относно:

  • борбата с вътреболничните инфекции и острите заразни болести;
  • правилата за асептика и антисептика;
  • спазване противоепидемичен режим на работа;
  • методите и начините на стерилизация;
  • обеззаразяване на медицински инструментариум, специална медицинска апаратура и термолабилни медицински инструменти;
  • избор на дезинфектанти и препарати за дезинсекция и дератизация и методи за приложението им;
  • разработване режим на дезинфекция съобразно наличните дезинфектанти;
  • управление на болнични отпадъци.

Епидемиолог – д-р Христиана Бацелова

Началник на „Хигиенно-епидемиологичен отдел”