Отдел „Канцелария” при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД представлява функционално обособена структура за подпомагане на служебните задължения на Изпълнителния директор и Заместник-директорите на лечебното заведение. Работа на отдела е свързана с кореспонденцията, подготовката на доклади, информации, телефонни връзки, прием на външни посетители и сътрудници и т.н.

Контакти

unihosp@unihosp.com

placeholder

Кремена Сакалиева

Офис мениджър в звено „Канцелария”

Завършила средно образование през 2000 г. във  гимназия за преподаване на чужди езици „Христо Ботев“, гр. Кърджали

Завършила висше образование със специалност “Етнология” през 2005 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Завършила магистърска програма по „Управление на човешките ресурси” през 2007 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.