Отдел „Медицинска техника” се занимава със сервиз на медицинска апаратура на двете бази на лечебното заведение, следи за ремонти, монтажи/демонтажи на медицинска апаратура, участва в европроекти касаещи въвеждането в експлоатация на медицинска апаратура, съставя технически спецификации по възникнала потребност при закупуването на медицинска апаратура по условията и реда на ЗОП, участва в комисии по условията и реда на ЗОП за малки и големи обществени поръчки с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура;

  • Участва в бракуването на негодна, изчерпала своя ресурс медицинска апаратура;
  • Консултира работещия медицински персонал за нормална и безопасна работа по отношение на безопасността при експлоатация с медицинска апаратура;
  • Посещава международни изложения на медицинска апаратура на световни производители с цел иновативните тенденции на новите технологии да бъдат внедрявани в бъдещи проекти в лечебното заведение.
Контакти

Началник отдел – 032/602 199
Технически изпълнител – 032/602 650

dsc 0677 2 scaled

Йордан Жилков

Началник на отдел „Медицинска техника”

Завършил Техникум по електротехника „В. И. Ленин” – Пловдив, през 1987 г. с професионална квалификация „Техник електронна и електронноизчислителна техника”.