Организира, ръководи, консултира и контролира дейността по управление при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка на УМБАЛ „Свети Георги”.

Основни отговорности:

  1. Изготвя годишен план на УМБАЛ „Свети Георги” за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;
  2. Изготвя план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
  3. Съвместно със службите за сигурност и службите за обществен ред извършва проучване по индустриална сигурност за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги”;
  4. Изготвя вътрешно нормативни документи свързани с действия за защита на класифицираната информация при нерегламентиран достъп и при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
  5. Предотвратява нерегламентирана дейност до материали, документи, техника и съоръжения класифицирани като „служебна тайна”;
  6. Предотвратява злоупотреба, предоставяне, разгласяване и унищожаване на класифицирана информация с гриф „служебно ползване”;
  7. Осигурява физическа защита;
  8. Осигурява противопожарна безопасност;
Контакти

Началник отдел: 032/60-28-71; 0882/555-848

e-mail: zlatin.kirqkov@abv.bg

umbal sveti georgi prof zlatin kiryakov

Проф. Златин Киряков

Началник на отдел „Мобилизационна подготовка и сигурност”

Завършил „Право” във ВТУ „Св. Кирил и Методий” през 2006 г. Доктор по „Национална сигурност” – 2013 г.

Доцент по „Национална сигурност” – 2014 г.

Професор по „Обществени комуникации и информационни науки” – 2017 г.

Член на Международната полицейска асоциация (1РА) и на Българска асоциация на полицейските началници.