Основна дейност: Поддържане на материално-техническата база в лечебното заведение – сграден фонд, вътрешни инсталации, съоръжения и оборудване – без медицинска техника.

Контакти

Началник – 032/602 929
Организатор – 032/602 929
Гл. ел. техник – 032/602 928

placeholder

Делчо Джукелов

Началник отдел „Строителство и техническа поддръжка“

Завършил специалност “Аграрна икономика” със степен „Специалист“ във  “Земеделски колеж” – Пловдив, през 2002 г.

Завършил специалност “Финанси” със степен “Бакалавър” във  Великотърновски Университет “Св. Св Кирил и Методий”, през 2003 г.

Завършил специалност “Управление на общините”  със степен “Магистър” във  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, през 2015 г.